BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatka Grażyna (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego alternatywne koncepcje
Income tax from natural persons and its alternative concepts
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 99-109, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatki, Podatek liniowy, Dochód podatkowy, Dochody, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Income tax, Taxes, Flat tax, Tax revenue, Income, Individual income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie opodatkowania osób fizycznych. Dokonano krótkiej charakterystyki podatku, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwrócono uwagę na dokonane przeobrażenia w tym zakresie, począwszy od 1 stycznia 1992 roku, do chwili obecnej. Zaprezentowano także różne alternatywne koncepcje w zakresie opodatkowania osób fizycznych, które sprowadzają się głównie do obniżenia stawek podatkowych i uproszenia systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of taxation of a natural person. A brief characterization of the tax is presented, with particular emphasis on the income tax from individuals. Attention is drawn to transformations that have been made in this field, starting from 1 January 1992 until the present. It also presents various alternative approaches to the taxation of individuals that have come down mainly to a reduction in the the tax rates and simplification of the tax system. (original abstract
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolanowski J., Podatek dochodowy to relikt. Tracą na nim Polska i Polacy, Wirtualna Polska (21.05.2013).
  2. Gaudement P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
  3. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
  4. Maruchin W., System podatkowy, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2010.
  5. Michna M., Sugerowane zmiany przepisów podatkowych, KPGM TAX, luty 2008, [w:] R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2010.
  6. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2010.
  7. Smoleń P., Szustak-Janowska M., Wójtowicz W., Prawo podatkowe, praca zbiorowa pod red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002.
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
  9. Warda J., MDG czyli miecz na gordyjskie węzły, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ekonomia/20130523/warda-mdg-czyli-miecz-na-gordyjskie-wezly (23.05.2013).
  10. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu