BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tsikalo Evgeny (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
The conceptual basis making and implementing decisions in integrated management systems
Koncepcyjne podstawy podejmowania decyzji i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 111-125, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy zarządzania, Systemy informatyczne, Proces podejmowania decyzji, Systemy wspomagania decyzji, Podejmowanie decyzji
Integrated Management System, Computer system, Decision making process, Decision Support Systems (DSS), Decision making
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł prezentuje rezultaty badań nt. aspektów integracji funkcjonowania systemów zarządzania (kontroli) w organizacjach. Sugeruje wymagania koncepcyjne kompleksowego wdrożenia procesów podejmowania i wdrażania decyzji w systemach zarządzania o perspektywie hierarchicznej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a study on the integration of aspects of the functioning of the management (control) systems of organizations. Suggests conceptual provisions of the comprehensive implementation of the processes of making and implementing decisions in the systems of management of the hierarchical view. Set out the practical aspects of the process of making and implementing decisions in the integrated management information systems. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Mesarovic M.D., Macko D., Takahara Y., Theory of hierarchical, multilevel, systems, Systems Research Center, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio. Academic Press, New York and London 1970; Russian translation: M. Mesarovic, D. Macko, Y. Takahara, Theory of hierarchical, multilevel, systems, Publishing house "World", Moscow 1973.
 2. Kaplan R., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action, Harward Business School Press, Boston Massachusetts 1996.
 3. Komputeryzacja procesów informacyjnych w przedsiębiorstwach, W. Sytnik, H. Sroka (red.), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, «Technika», Kijów 1991.
 4. Sprague R.H., Carlson E.D., Building effective Decision Support Systems, Prentice-Hall, New York 1982.
 5. Sprague R.H., Watson A.J., DSS, Prentice-Hall, New Jersey 1982.
 6. Інформаційні системи і технології в економіці, За редакцією доктора економічних наук Пономаренка В.С., Видавничий центр «Академія», Київ 2002.
 7. Гужва В.М., Інформаційні системи і технології на підприємствах, Київський національний економічний університет, Київ 2001.
 8. Глушко С.В., Шайкан А.В., Управлінські інформаційні системи, «Магнолія Плюс», Львів 2006.
 9. Грабауров В.А., Информационные технологии для менеджеров, «Финансы и статистика», Москва 2001.
 10. Каплан Р., Нортон Д., Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей, Издательский дом «Вильяс», Москва 2006.
 11. Каплан Р.С., Нортон Д.П., Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию, 2-е издание, исправленное и дополненное, «Олимп-Бизнес», Москва 2005.
 12. Кизим М.О., Пилипенко А.А., Зінченко В.А., Збалансована система показників: Монографія, Видавничий дім «ІНЖЕК», Харків 2007.
 13. Ситник В.Ф., Системи підтримки прийняття рішень, Київський національний економічний університет, Київ 2004.
 14. Олексюк О.С., Мельничук В.Г., Штабалюк П.І. та інші, Методи і системи прийняття фінансових рішень, «Збруч», Тернопіл 2001.
 15. Юринець В.Є., Юринець Р.В., Автоматизовані інформаційні системи і технології, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu