BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemyska Kornelia (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Stanisławska Iwona (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie)
Tytuł
Biologiczne i psychospołeczne aspekty procesu starzenia w kontekście współczesności
Biological and psychosocial aspects of aging in a contemporary context
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 197-214, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Proces starzenia, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Demografia, Biologia, Psychosocjologia
Aging process, Ageing of the population, Elderly people, Demography, Biology, Psychosociology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany inwolucyjne pojawiają się wraz z wiekiem i są nieuniknionym następstwem procesów starzenia się organizmu. Skutki inwolucji mają znaczny wpływ na ograniczenie aktywności fizycznej wśród osób starszych. Jednak wnikliwa analiza procesu starzenia się, uwzględniająca aspekty biologiczne i psychospołeczne oraz jego konsekwencji pozwala na zminimalizowanie, a niekiedy zahamowanie skutków starzenia się. (abstrakt oryginalny)

Involutional changes appear with age and represent inevitable consequence of the aging process of the human organism. The effects of involution have considerable influence on the physical activity limitation among the elderly. However, an in-depth analysis of the aging process and its consequences allows us to minimize and at times stop the aging effects. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień B., Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, [w:] Polska starość, pod red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 2. Cytowicz-Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A., Postępowanie usprawniające w geriatrii, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.
 3. Czubaj A., Biologia, PWRiL, Warszawa 2005.
 4. Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2011.
 5. Dziuban A., Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się, "Gerontologia Polska" 2010, nr 3.
 6. Galus K., Geriatria - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Baza Demograficzna. Stan i Struktura Ludności w latach 2002-2010.
 8. Grodziński T., Kocemba J., Skajska A., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, VIA MEDICA, Gdańsk 2007.
 9. Gumułka W.S., Rewerski W., Encyklopedia Zdrowia, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Kulik T.B., Janiszewska M., Piróg E., Pacian A., Stefanowicz A., Żołnierczuk-Kieliszek D., Pacian J., Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu" 2011, tom 17, nr 2.
 11. Rose M.R., Evolutionary Biology of Aging, Oxford University Press, New York 1991.
 12. Rosławski A., Wybrane zagadnienia z geriatrii, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2008.
 13. Rosset E., Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa 1967.
 14. Srebro Z., Lach H., Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 15. Srebro Z., Lach H., Stres metaboliczny w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.
 16. Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Strąg J., Ludzie starzy a praca zawodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2004.
 18. Stęplewska K., Stęplewski Z., Patomechanizm i diagnozowanie skutków neurotoksycznego działania abiotycznych czynników środowiska, Wydawnictwo WSU, Kielce 2007.
 19. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 20. Szatur-Jaworska B., Starzenie się ludności Polski - wyzwania dla polityki społecznej, "Gerontologia Polska" 2002, nr 10.
 21. Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 22. Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M., Fizjoterapia w Geriatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 23. Zębaty A., Kokosz M., Kinezyterapia, t. II, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu