BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hyb Lech (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Znaczenie oględzin miejsca zdarzenia w procesie wykrywczym (wybrane aspekty)
The importance of scene examination in the detection process (chosen aspects)
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 241-260, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Przestępczość, Kryminalistyka, Policja, Kodeks karny, Prawo karne, Zwalczanie przestępczości, Postępowanie dowodowe
Crime, Criminology, Police, Criminal Code, Criminal Law, Crime prevention, Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oględziny miejsca zdarzenia to pierwsza czynność procesowa wykonywana po otrzymaniu informacji o przestępstwie (zdarzeniu). Czynność ta nie da się powtórzyć i jest najważniejsza w procesie wykrywczym. Prawidłowo i bez wad wykonana czynność gwarantuje pozytywny skutek postępowania przygotowawczego. W procesie oględzin ujawniane są zmiany, jakie zostały poczynione w świecie zewnętrznym na skutek zaistnienia zdarzenia. Rezultaty czynności prowadzonych na miejscu zdarzenia, w tym oględzin, mają poważne znaczenie dowodowe przyczyniając się w znaczący sposób do wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zdarzenia. (abstrakt oryginalny)

The first procedural step performed after receiving the information about the crime (offence) is the scene examination. It is an action that cannot be repeated and thus, it is the most important activity within the detection process. The action that is performed correctly and without any flaws ensures a positive effect of the preparatory proceedings. The changed made to the external world as a result of the offence are disclosed during the examination process. The results of the activities performed on the scene of the event, including examination process, are of a serious evidentiary importance and they contribute significantly to the detection of the perpetrators of the offence. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogunia L., Czyny nieletnich o znamionach przestępstw seksualnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
 2. Boguslowicz A., Kryminalistyczno-procesowe aspekty dowodów zmysłowych, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 7-8.
 3. Całkiewicz M., Oględziny zwłoki miejsca ich znalezienia, Warszawa 2011.
 4. Pismo Święte, "Cóż jest prawdą"?, Ewangelia wg św. Jana, J 18.
 5. Goc M., Kryminalistyczno-procesowe aspekty zabezpieczenia śladów, "Wydawnictwo Prawnicze" 1985, nr 3.
 6. Gross H., Handbuch fur Untersuchungrichter als System der Kriminalistik, Monachium, Berlin, Lipsk 1922.
 7. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2011.
 8. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym - komentarz, Warszawa 2008.
 9. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
 10. Grzywna H., Oględziny miejsca zdarzenia, Biblioteka Policjanta Prewencji, Słupsk 2010.
 11. Gutekunst W., Kryminalistyka, Warszawa 1974.
 12. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.
 13. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 14. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.
 15. Hołyst B., Kryminalistyka, wydanie IX zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 16. Kryminalistyka, pod red. J. Widackiego, Wyd. Beck, Warszawa 2012.
 17. Kurek R., Rola prokuratora w czynnościach procesowo-kryminalistycznych, [w:] Czynności procesowo-kryminalistyczne - materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, pod red. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 5-7.5.2004, Toruń 2004.
 18. Horoszowski P., Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1955.
 19. Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959.
 20. Jakliński A., Kobiela J.S., Medycyna sądowa - podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1975.
 21. Kędzierski G.W., Kryminalistyka, wybrane zagadnienia techniki, wyd. WSPol, Szczytno 2011.
 22. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria praktyka, Toruń 2011.
 23. Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Kryminalistyka, wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 24. Słownik języka polskiego PWN, tom II, Warszawa 2005.
 25. Świda R., Ponikowski, Posnow W., Postępowanie karne - część ogólna, Warszawa 2008.
 26. Taracha A., Wybrane zagadnienia kryminalistyczne i procesowe oględzin, UMCS, t. 35, Lublin 1988.
 27. Ustawa z 6 kwietnia 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.
 28. Waltoś S., Proces karny, Warszawa 2005.
 29. Witkowska K., Procesowe i kryminalistyczne aspekty oględzin osoby, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 2.
 30. Witkowska K., Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 2013.
 31. IV KK 209/06, OSNKW 2006, nr 12, poz. 114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu