BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - stan obecny, perspektywy, rekomendacje
Poland's Foreign Direct Investment Abroad: Present State, Prospects and Recommendations
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 97, s. 113-130, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Inwestycje zagraniczne Polski, Konkurencja międzynarodowa, Konkurencja jakościowa, Innowacyjność
Enterprises, Polish foreign investments, International competition, Quality competition, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa powinny w większej mierze skupić się na konkurowaniu jakością i innowacyjnością, a nie tylko niższymi kosztami wytwarzania. Tylko w ten sposób będą mogły pokonać barierę niedostatecznej atrakcyjności asortymentu głównie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. Oprócz tego powinny wykazywać większą postawę proaktywną, szukając zagranicznych rynków zbytu (szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej) i porzucając złudne przekonanie, że profil firmy nie wymaga ekspansji zagranicznej. Polskim przedsiębiorstwom należałoby również zasugerować bardziej intensywne poszukiwanie informacji na temat możliwości podjęcia ZIB. Zalecana jest większa współpraca z takimi instytucjami, jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki czy Międzynarodowe Izby Handlowe. Oprócz tego, ze względu na małą wiedzę na temat procesów internacjonalizacji i funkcjonowania rynków zagranicznych przedsiębiorstwom, szczególnie z sektora MŚP, zaleca się zwiększenie nakładów na szkolenia z tego zakresu. Wreszcie, stowarzyszenia polskich przedsiębiorstw powinny silniej lobować na rzecz zawierania międzynarodowych porozumień ułatwiających polskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W szczególności lobbing taki powinien dotyczyć zawarcia odpowiedniej umowy z Rosją, jako niezwykle perspektywicznym rynkiem. (fragment tekstu)

The first part of the present study focuses on the volume of the Polish foreign investments and the structure of exported capital. The second part concerns the geographic structure and major directions of expansion of Polish FDI. The third part includes case studies of Polish companies involved in FDI. The fourth deals with prospects for development of polish FDI, whereas the fifth shows FDI recommendations for both companies and decision makers in the area of economic policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gacki G., Polskie firmy chcą inwestować za granicą, http://www.egospodarka.pl/29123,polskie-firmy-chca-inwestowac-za-granica,1,39,1.html
  2. http://www.manageria.pl/manageria/1,85811,5140508,na_imperium_poczekamy___polskie_inwestycje_w_regionie.html
  3. http://www.ihk.pl/img_upload/files/tvp_pl_19042006.pdf
  4. http://www.wnp.pl/wiadomosci/ciech-przejecie-rumunskiej-govory-w-ciagu-miesiaca,12236.html
  5. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2692610,00.html
  6. http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16043133,zagraniczne-inwestycje-hitemwsrod-polskich-firm.html
  7. http://www.hotmoney.pl/artykul/inwestycje-polskie-firmy-szturmuja-niemcy-1919
  8. http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/17963/2937/
  9. Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, 2008, http://www.exporter.pl/bazy/info_obszerne/284.php
  10. www.nbp.pl/publikacje/pib/pib2007.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu