BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczka Adam (AkademiaWychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Turystyka na obszarach zagrożenia ekologicznego
Tourism in the Areas of Ecological Threat
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 165-178, tab., bibliogr. 9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary ekologicznego zagrożenia, Turystyka, Obszary chronione, Ruch turystyczny
Areas of environmental threats, Tourism, Protected area, Tourist movement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W związku z istotną rolą jaką odgrywa stan środowiska naturalnego w turystyce celowe jest rozpoznanie wielkości ruchu turystycznego przypadającego na obszary o silnie zdegradowanym środowisku. W Polsce są to tak zwane obszary zagrożenia ekologicznego. W dotychczasowej literaturze przedmiotu tylko jedna publikacja nawiązuje do tego zagadnienia. W rządowych programach rozwoju turystyki dostrzega się rolę jakości zasobów przyrodniczych w procesie formowania produktu turystycznego. Jednakże, plany rozwojowe uwzględniają tylko obszary przyrodniczo cenne, a w ich ramach szczególny nacisk położony jest na tereny prawnie chronione. Problemem niedocenionym i niedostrzeganym do tej pory jest ruch turystyczny odbywający się w regionach przekształconych krajobrazowo i biotycznie, gdzie procesy antropogenne na ogół doprowadziły do zaniku naturalnych siedlisk i biocenoz. (fragment tekstu)

The important role of the areas of ecological threat in composing the national tourist movement in Poland has been shown in the paper. For the purpose three parameteres reflecting actual and potential possibilities of tourist movement development have been used: 1. the number of tourist lodging houses, 2. the number of tourist beds, 3. the quantity of tourist beds users. The parameters were calculated for all the 27 areas of ecological threat in Poland. Comparison of the above mentioned features with their nation-wide values enabled to estimate the size of tourism concentration within the areas of ecological threat. In the paper close relationship between the areas of protected nature and the areas of ecological threat was also indicated. The regions of high anthropopressure are usually the source of pollution which affects protected areas. It was found, from one side, that the areas of ecological threat hold rich amount of tourist infrastructure but, from the other side, the quantity of the infrastructure varies significantly within the examined areas. Covering 11,3% of the surface of Poland the areas of ecological threat include over 20% of the number of tourist lodging houses in Poland, 25% of seasonal and 33% of full year's tourist beds, and are being visited by 38% of nation-wide number of tourists. Because of well-developed tourist background in the areas of ecological | threat it is rather impossible to limit the intensity of tourist movement but definite activities j should be taken on to reduce the influence of anthropopressure (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I.Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Katowice 1995, s.lll
  2. A.Kassenberg, Cz.Rolewicz, Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce, t. 89, SW dia KPZK PAN, Warszawa 1985
  3. A.Kassenberg, Obszary ekologicznego zagrożenia - nowa kategoria planistyczna, Kośnie z.l, 1986
  4. T.Bartkowski, Obszary zagrożenia ekologicznego środowiska egzystencja! człowieka w Polsce, Materiały III konferencji naukowej KEK PTG Badania, gospodarowanie i polityka społeczna na obszarach silnej antropopresji, Warszawa 1990
  5. Cz.Rolewicz,Zmiany w stanie środowiska przyrodniczego na obszarach ekologicznie zagrożonych, Biuletyn K* PAN, z.165, Warszawa 1993
  6. A.Mroczka, Obszar krakowski na tle obszarów zagrożenia ekologicznego, Rocznik Naukowy AWF Kraków, t.27, Kraków 1994
  7. Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski, red. B.Kicińska, Kram i Severus, Warszawa 1996
  8. T.Wilgat, Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce w świetle danych statystycznych, Lublin 1994
  9. M.Baranowska-Janota, G.Korzeniak, Zasady turystycznego użytkowania i ochrony krajobrazowych, Kraków 1991
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu