BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Małgorzata (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona środowiska rolniczego i krajobrazu a rozwój agroturystyki na obszarze Euroregionu Pomerania
Rural Landscape Protection and Agritourism Development in Pomerania Euroregion
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 179-187, bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Agroturystyka, Rolnictwo ekologiczne, Euroregiony, Ochrona krajobrazu
Environmental protection, Agrotourism, Ecological agriculture, Euroregions, Landscape protection
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Euroregion Pomerania, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Ochrona środowiska rolniczego i kraj obrazu posiada duże znaczenie dla rozwoju agroturystyki. Turystyka rozwija się bowiem jedynie w warunkach zachowania przyrodniczych walorów środowiska, w tym charakterystycznych cech krajobrazu. W Euroregionie Pomerania nadal zachowane są - w dużym stopniu - jego swoiste cechy krajobrazu kulturowego i naturalnego. Pojawiają się jednak negatywne tendencje rozwojowe w rolnictwie, które mogą zagrozić dotychczasowym walorom turystycznym Euroregionu Pomerania. Należą do nich: dominacja jednostronnej gospodarki zbożowej przy braku hodowli zwierząt, stosowany uproszczony płodozmian, który może doprowadzić do zmniejszenia żyzności gleby. Taki typ rolnictwa prowadzić może także do zagrożenia m.in. drobnych biotopów śródpolnych charakterystycznych dla dotychczasowych obszarów wiejskich. (fragment tekstu)

The Pomerania Euroregion is the area where we can still admire certain specific features of its cultural and natural landscape. However, there appeared negative growth tendencies in agriculture which may pose a threat to tourist values of the area. The Pomerania Euroregion is the area with dominating traditional farming methods (mainly grain farming) which may result in the drop in soil fertility and in the long run in the area losing its tourist values. Almost all unique natural areas are protected areas. To be able to use all tourist values of the Euroregion we have to promote co-operation between Poland and Germany (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W.Michna, Regionalne uwarunkowania polityki strukturalnej rozwoju wsi i rolnictwa, "Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu" nr 53 cz. 1, s. 195-221
  2. U.Sołtysik, Gospodarować w zgodzie z przyrodą, czyli rolnictwo ekologiczne, "Przegląd i Komunalny" 1999 nr 6
  3. E.Kośmicki, Przyszłość rolnictwa w Europie i świecie. Ekologiczny punkt widzenia, "Przegląd Komunalny" 1999 nr 6, Poznań 1999
  4. J.Pawlak, Ochrona środowiska rolniczego i krajobrazu, "Aura" 1999 nr 7-8
  5. W.Dachowski, Współpraca transgraniczna i jej wsparcie ze strony Unii Europejskiej,1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu