BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowska Elżbieta (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Obowiązki publicznoprawne przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem powstawania i regulacji zobowiązań podatkowych
Public Responsibilities of an Entrepreneur with Focus on Arising of the Tax Liabilities and Their Settling
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 197-214, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna, Intraprzedsiębiorca, Zobowiązania podatkowe
Economic activity, Intrapreneur, Tax liabilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie zakresu podstawowych obowiązków wynikający z podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Głównie chodzi o wskazanie na sposoby powstawania zobowiązań podatkowych i ich rodzaje, charakterystykę i klasyfikację decyzji podatkowych i przedstawienie właściwości organów podatkowych, uprawnionych do przejmowania zobowiązań podatkowych i wydawania decyzji i postanowień w kwestiach podatkowych. Są to zagadnienia istotne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ właściwa, zgodna z prawem, regulacja zobowiązań podatkowych w istotny sposób może przyczynić się do minimalizacji ryzyka podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych.(fragment tekstu)

The article, basing on the definition of economic activity, presents the main responsibilities of an entrepreneur with focus on the issues concerning settling tax liabilities. The author elaborates on the essence of tax liability, the ways of its arising and the rules of settling the tax: by the tax self-assessment and by the tax assessment notice. As far as the tax self-assessment is concerned, the author underlines the vital role of a binding tax ruling in individual cases. Next, the author describes the kinds of tax assessment notices and the extent of their use. The final part presents the structure of tax administration and the law regulations, which influence shaping the tax relations between an entrepreneur and a tax authority. The main goal of the article is to show that the Polish law regulations specifically determine the responsibilities of entrepreneurs, at the same time creating certain possibilities of introducing optimal tax solutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749).
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z poźn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 58, poz. 298).
 7. Blichniarz R., Grabowski J., Pawełczyk M., Pokryszka K., Przeszło E., Publiczne prawo gospodarcze, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz - Katowice 2008.
 8. Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C., Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Warszawa 2003.
 9. Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006.
 10. Kotowska E., Nowe Zarządzanie Publiczne a budowa relacji administracja skarbowa - podatnik po wejściu Polski do UE, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2008, Nr 2.
 11. Kotowska E., Ryzyko podatkowe w działalności gospodarczej i niektóre metody jego ograniczenia, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka" 2011, Nr 1(3).
 12. Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.05.8.60), [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007.
 13. Miastkowska-Daszkiewicz K., Pal R. M., Prawo publiczne gospodarcze, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2008.
 14. Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2008.
 15. Olesińska A., Prawo podatkowe, Toruń 2004.
 16. Olszowy W., Decyzja podatkowa, podejmowanie i kontrola, Warszawa 1997.
 17. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i sterowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 18. Strategia podatkowa, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 19. Szczepanik E., Ryzyko w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu