BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babčák Vladimír
Tytuł
Rozważania wokół preambuły do Konstytucji Federacji Rosyjskiej
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 25-35, bibliogr. 21 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawo, Konstytucja, System wartości
Law, Constitution, Value system
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Pewnym wyrazem przemian ustrojowych w b. ZSRR jest wstęp do konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993 roku. Wyraża on całkiem inny system wartości niż np. wstęp (nie tytułowany) do Konstytucji ZSRR z 1997 roku. We wstępie tym (z 1977 roku) określone są następujące wartości - a właściwie kategorie ideologiczne: rewolucja, dyktatura proletariatu, zwrot od kapitalizmu do socjalizmu, kres wyzysku człowieka przez człowieka i antagonizmu klasowego, budownictwo socjalizmu, społeczna własność środków produkcji, prawdziwa demokracja dla mas pracujących, demokracja socjalistyczna, społeczeństwo socjalistyczne, sojusz klasy robotniczej, chłopstwa i inteligencji ludowej, społeczno-polityczna i ideowa jedność społeczeństwa radzieckiego, klasa robotnicza siłą przewodnią,, kierownicza rola partii komunistycznej, rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne, socjalistyczny styl życia, dojrzałe socjalistyczne stosunki społeczne, nowa historyczna wspólnota ludzi-naród radziecki, rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne - prawidłowym etapem na drodze do komunizmu, bezklasowe społeczeństwo komunistyczne, społeczny-komunistyczny samorząd, człowiek społeczeństwa komunistycznego, internacjonalistyczna odpowiedzialność.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kowalski, Pojęcie konfederacji a Wspólnota Niepodległych Państw, w: Moskiewski Przegląd Prawa Międzynarodowego, Moskwa, ss. 34-46.
 2. J. Kowalski, Polityka i władza we współczesnym społeczeństwie - wspólnie z dr T.P. Komarową (po 50% - udziały własne), w: Polityka, władza, prawo - wydawnictwo Instytut Prawniczy Sankt Petersburg - Rosja, wydanie VIII Zeszytów Naukowych, ss. 69-79.
 3. J. Kowalski, Prawo naturalne a prawo pozytywne. Spojrzenie z punktu widzenia oceny teorii ewolucji w: Polityka, władza, prawo - wydawnictwo Instytut Prawniczy Sankt Petersburg - Rosja, wydanie VIII Zeszytów Naukowych, ss. 96-115.
 4. J. Kowalski, Jak należy interpretować prawo - szkice do wykładni badań - w: Polityka, władza, prawo - wydawnictwo Instytut Prawniczy Sankt Petersburg - Rosja, wydanie IX Zeszytów Naukowych, ss.26-40.
 5. J. Kowalski, System traktatowy ustanawiający Unię Europejską, w: COMENTATIONES - zeszyt naukowy nr 2 Wyższej Szkoły Mazowieckiej W Warszawie, ss. 128-143.
 6. Ограничения прав человека: международный и внутригосударственный подхды - в: Политика. Власть. Право. Издательство Юридический институт - Санкт Петербург - IX/2005, сс. 10-33
 7. J. Kowalski, Принцип разделения властей возможные пути совершенствования в: Политика. Власть. Право. Издательство Юридический институт - Санкт Петербург - X/2006, сс. 46-63
 8. J. Kowalski, Динамика учрежденных смен в совместных областях европейского рынка - в: Государство и Право - Москва РАН - II/2006, cc. 20-35
 9. J. Kowalski, Ewolucja konstytucjonalizmu Rosji - perspektywa historyczna (Od pierwszych idei i ustawy konstytucyjnej 1905 r. do konstytucji Federacji Rosyjskiej 1993 r.), (po recenzji dr Jerzego Rychlika) w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 1/2007 - Wydział Prawa WSHiP w Warszawie, ss. 139-164.
 10. J. Kowalski, Kierunki rozwoju konstytucjonalizmu w Rosji w: COMENTATIONES - zeszyt naukowy nr 4/2007 ss. 17-39 Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie.
 11. Klauzula państwa świeckiego w Konstytucjach ZSRR i Federacji Rosyjskiej a państwo świeckie w europejskiej tradycji konstytucyjnej. część I, (po recenzji prof. dr hab. Marii Kruk-Jarosz) w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 4/2007 - Wydział Prawa WSHiP w Warszawie, ss. 74-97.
 12. J. Kowalski, Понятие и становление идеи конституционализма в: Политика. Власть. Право. Издательство Юридический институт - Санкт Петербург - IV/2007, сс. 12-26
 13. J. Kowalski, Первая в Европе и в Польше Конституция 3 мая: начало народной конституционной традиции - в: Вестник Орловского Государственного Университета - 9/2007, сс. 71-79
 14. J. Kowalski, Dwie konstytucje w II RP (1918-1939): dwa modele ustrojowe państwa polskiego (po recenzji prof. dr hab. Andrzeja Ajnenkiela) w: kwartalniku naukowym MYŚL EKONOMICZNA I PRAWNA nr 1(20) 2008 - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ss. 50-83
 15. J. Kowalski, Klauzula państwa świeckiego w konstytucjach europejskich część II, (po recenzji prof. dr hab. Marii Kruk-Jarosz) w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 3/2008 - Wydział Prawa WSHiP w Warszawie, ss. 129-157
 16. J. Kowalski, Artykuł - recenzja książki pt. Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, W. Wołodkiewicz i J. Krzyżówek (red. pr. zb.) - Paremie łacińskie w europejskiej tradycji prawa i jurysprudencji. w: kwartalniku naukowym MYŚL EKONOMICZNA I PRAWNA nr 1/2008 - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ss. 50-83
 17. J. Kowalski, System organów państwowych w RP - niektóre problemy ich funkcjonowania w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 7/2008, ss. 71-85
 18. J. Kowalski, Klauzula państwa świeckiego w Konstytucjach ZSRR i Federacji Rosyjskiej a państwo świeckie w europejskiej tradycji konstytucyjnej. część II, w: kwartalniku naukowym IUS NOVUM nr 2/2008 - Wydział Prawa WSHiP w Warszawie, ss. 129-147.
 19. J. Kowalski, Конституционные основания проведения судебнои власти - в: Право и Государство: теория и практика, Москва 12/2008, сс. 127-139
 20. J. Kowalski, Нормативные основы динамики интерграционного процеса на пространстве общеевропейского рынка - в: Право и Государство: теория и практика, Москва 8/2008, сс. 36-46
 21. J. Kowalski, System organów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej - niektóre problemy ich funkcjonowania w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 7(2)2008 r. t.2, ss. 71-85
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu