BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Drożdżal Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Właściowści przeciwutleniające kwiatów i owoców bzu czarnego pozyskiwanego ze stanu naturalnego
Antioxidant Properties Of Black Elder Flowers and Berries Harvested from the Wild
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 4 (77), s. 36-44, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Właściwości zdrowotne produktu, Zdrowie, Aktywność przeciwutleniająca
Food, Health properties of the product, Health, Antioxidant activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości przeciwutleniających ekstraktów wodnych z kwiatów oraz owoców bzu czarnego zbieranego z 17 miejsc naturalnego występowania w Polsce oraz oceniono wpływ zawartości polifenoli ogółem na właściwości przeciwutleniające badanych surowców. Stwierdzono, że kwiaty bzu czarnego zawierały więcej związków polifenolowych niż owoce pochodzące z tych samych miejsc naturalnego występowania, a ich zawartość w istotny sposób zależała od miejsca pozyskania surowca ze stanu naturalnego. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy zawartością związków polifenolowych a aktywnością antyoksydacyjną surowca bzu czarnego. Zastosowane metody badawcze (FRAP, DPPH) potwierdziły wysoką aktywność antyoksydacyjną surowca bzu czarnego, przy czym była ona największa w przypadku kwiatu. (abstrakt oryginalny)

In the paper, there were presented the results of the research into antioxidant properties of aqueous extracts of black elder flowers and berries harvested in 17 wild sites in Poland, and the effect of total polyphenol content on antioxidant properties of the raw material studied. It was found that the black elder flowers contained a higher amount of polyphenols than the berries harvested in the same wild sites of their occurrence, and its content significantly depended on the wild site where they were harvested. The results proved a positive correlation between the content of polyphenolic compounds and the antioxidant activity of the black elder raw material. The research methods applied (FRAP, DPPH) confirmed the high antioxidant activity of black elder raw material; however, this activity was the highest in the case of the black elder flowers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aruoma O.I.: Free radicals, antioxidants and international nutrition. Asia Pacific J. Clin. Nutr., 1999, 8, 53-63.
 2. Benzie I. F.F., Strain I.J.: The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of "Antioxidant Power": The FRAP Assay. Analytical Biochemistry, 1996, 239, 70-76.
 3. Benzie I. F.F., Szeto Y.T.: Total antioxidant capacity of teas by the ferric reducing/antioxidant Power assay. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 633-636.
 4. Bondet V., Brand-Williams W., Berset C.: Kinetics and mechanisms of antioxidant activity using the DPPH free radical method. LWT, 1997, 30, 609-615.
 5. Brand-Williams W., Cuvelier M. E., Berset C.: Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT, 1995, 1 (28), 25-30.
 6. Christensen L., Kaack K., Frette X. Selection of elderberry (Sambucus nigra L.) genotypes best situated for the preparation of elderflower extracts rich in flavonoids and phenolic acids. Eur. Food Res. Technol., 2008, 227, 293-305.
 7. Cybul M., Nowak R.: Przegląd metod stosowanych w analizie właściwości antyoksydacyjncych wyciągów roślinnych. Herba Polonica, 2008, 1 (54), 67-78.
 8. Dawidowicz A., Wianowska D., Baraniak B.: The antioxidant properties of alcoholic extracts from Sambucus nigra L. (antioxidant properties of extracts). LWT, 2006, 39, 308-315.
 9. Emmons C.L., Peterson D.M., Paul G.L.: Antioxidant capacity of oats (Avena sativa L.) extracts.2. In vitro antioxidant activity and content of phenolic and total antioxidant. J. Agric. Food Chem., 1999, 47 (12), 4894-4898.
 10. Grajek W. (pod red.): Przeciwutleniacze w żywności. WNT, Warszawa 2007.
 11. Grajek W.: Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 1 (38), 3-11.
 12. Jabłońska-Ryś E., Zalewska-Korona M., Kalbarczyk J.: Antioxidant capacity, ascorbic acid and phenolics content in wild edible fruits. J Fruit Ornam. Plant Res., 2009, 17(2), 115-120.
 13. Kaack K.: Aroma composition and sensory quality of fruit juices processed from cultivars of elderberry (Sambucus nigra L.). Eur. Food Res. Technol., 2008, 227, 45-56.
 14. Kaack K., Christensen L.: Effect of packing materials and storage time on volatile compounds in tea processed from flowers of black elder (Sambucus nigra L.). Eur. Food Res. Technol., 2008, 227, 1259-1273.
 15. Kaack K., Christensen L., Hughes M., Eder R.: Relationship between sensory quality and volatile compounds of elderflower (Sambucus nigra L.) extracts. Eur. Food Res. Technol., 2006, 223, 57-70.
 16. Kaack K., Frette X., Christensen L.: Selection of elderberry (Sambucus nigra L.) genotypes best situated for the preparation of juice. Eur. Food Res. Technol., 2008, 226, 843-855.
 17. Kisała J.: Antyutleniacze pochodzenia roślinnego i syntetycznego - ich rola i właściwości. Zesz. Nauk. Płd.-Wsch. Oddz. PTE z siedzibą w Rzeszowie, PTG Oddz. w Rzeszowie, 2009, 11, 109-114.
 18. Lee J., Finn Ch. Antocyanins and other polyphenolics in American elderberry (Sambucus canadensis) and European elderberry (S. nigra) cultivars. J. Sci. Food Agric., 2007, 87, 2665-2675.
 19. Leja M., Mareczek A., Nanaszko B.: Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków dziko rosnących drzew i krzewów. Rocz. AR w Poznaniu, 2007, 383, 327-331.
 20. Singelton V.L, Rossi J.A.: Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphoturgstic acid reagents. Amer. J. Enol. Viticult., 1965, 1 (16), 44-58.
 21. Temple N.J.: Antioxidants and disease: more questions than answers. Nutrition Research, 2000, 20, 449-459.
 22. Turkmen N., Sari F., Veliglu Sedat Y.: Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin-Ciocalteu. Food Chem., 2006, 99, 835-841.
 23. Wierzbicki A.: Dziki bez czarny - pozyskiwanie surowca i jego zastosowanie. Wiad. Ziel. 2002, 4, 8-10.
 24. Witkowska A., Zujko M.E.: Aktywność antyoksydacyjna owoców leśnych. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, 3 (42), 900-903.
 25. Wójcik J.: Nowe wskazania lecznicze Sambucus nigra L. Wiad. Ziel. 2002, 4, 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu