BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska-Kiszka Ewelina (Uniwersytet Rzeszowski), Wit Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski), Sibirna Larysa (Uniwersytet Rzeszowski), Sibirny Vladimir (Uniwersytet Rzeszowski), Gonchar Mykhailo (Uniwersytet Rzeszowski; Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
Tytuł
Oznaczanie zawartości etanolu metodą enzymatyczną w napojach alkoholowych i bezalkoholowych
Determining the Content of Ethanol Using Enzymatic Method in Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 4 (77), s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Napoje bezalkoholowe, Badania towaroznawcze, Metody ilościowe
Food commodities, Soft drinks, Commodity research, Quantitative methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy była ocena przydatności metody enzymatycznej i zestawu analitycznego "Alkotest" do analizy ilościowej zawartości etanolu w winach, napojach owocowych i sokach, miodzie pitnym i piwie bezalkoholowym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono przydatność metody enzymatycznej do oznaczania zawartości etanolu w badanych produktach. Zastosowana metoda jest znacząco tańsza w porównaniu z innymi metodami enzymatycznymi dzięki niskim kosztom preparatu oksydazy alkoholowej (AO), otrzymanego ze zmutowanego szczepu drożdży metylotroficznych Hansenula polymorpha C-105 (gcr1 catX) z zaburzoną represją kataboliczną syntezy AO. Wykazano, że różny skład chemiczny win owocowych i soków nieznacznie wpłynął na oznaczanie zawartości alkoholu. Porównanie metody "Alkotest" i jej modyfikacji "Multiple Addition Test" umożliwiło wnioskowanie o braku istotnego negatywnego wpływu komponentów występujących w winach owocowych na wyniki oznaczania stężenia etanolu. Zastosowanie metod "Multiple Addition Test" i chromatografii gazowej (GC) potwierdziło ten wniosek. Wyniki uzyskane z porównania obu metod były zgodne, a współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,997 (p < 0,0001) w przypadku win owocowych czerwonych oraz r = 0,998 (p < 0,0001) - win owocowych białych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to assess the usefulness of enzymatic method and analytical "Alkotest" kit applied to perform a quantitative analysis of the ethanol content in wines, fruit drinks and juices, meads, and non-alcoholic beer. Based on the assessment results obtained, the usefulness of the enzymatic method was proved as regards its application in determining the ethanol content in the products under analysis. The method used is considerably less expensive compared to other enzymatic methods because of the low costs of alcohol oxidase preparation (AO) produced from a 'Hansenula polymorpha C-105 (gcr1 catX) ', a mutated methylotrophic yeast strain with the disturbed catabolic repression of the AO synthesis. It was proved that the different chemical compositions of fruit wines and juices slightly impacted the determination of the content of alcohol therein. Based on the comparison of the "Alkotest" method and its modified "Multiple Addition Test" version, it was possible to state that there was no significant negative effect of components contained in fruit wines on the determination results of the ethanol concentration. The application of the "Multiple Addition Test" and Gas Chromatography (GC) methods confirmed the above conclusion. The results achieved from comparing the two methods were comparable, and the correlation coefficients amounted to, respectively, 0.997 at p < 0.0001 for red fruit wines and 0.998 at p < 0.0001 for white fruit wines. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davin A., Vion-Dury J., Viout P., Cozzone P.J.: Rapid evaluation of ethanol content and metabolism in human plasma using quantitative proton magnetic resonance spectroscopy. Alkohol, 1994, 29, 479-483.
 2. Eisenthal R., Danson M.J.: Enzyme Assays. Ed. Univ. Press, Oxford 2002, p. 302.
 3. Gonchar M.V., Maidan M.M., Pavlishko H.M., Sibirny A.A.: A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages. Food Technol. Biotechnol., 2001, 39 (1), 37-42.
 4. Gonchar M.V., Majdan M.M., Sybirny A.A.: Sposob kilkisnoho wyznaczennia perekysu wodniu ta substrativ oksydaz u biologicznych objektach. Patent Ukrainy, 1996, 10752, Bull. N4.
 5. Gonchar M.V., Sybirny A.A.: Sposob opredelenija perekisi wodoroda w biologiczeskich obiektach. Awtorskoe svidetelstwo (patent) SSSR, 1991, 1636772. Bull. Izobretenij N11.
 6. Helrich K.: Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 15th ed., Arlington, 1990, 2, 739-745.
 7. Holland V., Saunders B., Rose F., Walpole A.: A safer substitute for benzidine in the delection of blood, Tetrahedron, 1974, 30, 3299-3302.
 8. Jain N.C., Cravey R.H.: Analysis of alcohol. II. A review of gas chromatographic methods. J. Chromatogr. Sci., 1972, 10, 263-267.
 9. Mekhuzl N.A.: W: Sbornik mezhdunarodnykh metodov analiza i otsenki vin i susel (Collected Book of International Methods of Analysis and Estimation of Wines and Musts), Pishchevaya Promysh- lennost, Moscow 1993, pp. 38-61.
 10. Pavlishko H. M, Ryabinina O.V., Zhilyakova T. A, Sakharov I.Yu., Gerzhikova V.G, Gonchar M.V.: Oxidase-peroxidase method of ethanol assay in fermented musts and wine products. Applied Biochem. Microbiol., 2005, 41, 604-609.
 11. PN-90 A-79120/04. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego.
 12. Somers T.C., Verette E.: Phenolic composition of natural wine types. In: Modern Methods of Plant Analysis. Linskeus H.F. and Jackson J.F. (Eds.). Springer, Berlin 1988, pp. 219-257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu