BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2010
Business Activity in Construction Industry : 2nd Quarter of 2010
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 67, 30 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor publiczny, Sektor prywatny
Construction, Employment, Construction investments, Public sector, Private sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnym kwartale ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość +18.2, większą o ponad 34 punkty niż trzy miesiące temu. Tak duży wzrost wynika nie tylko z rozpoczęcia korzystnego dla budownictwa sezonu letniego, lecz również z rosnącego trendu koniunktury w budownictwie, obserwowanego od ponad roku. W przeważającej części analizowanych grup zakładów budowlanych wskaźniki koniunktury są dodatnie, lecz ich wartości są poważnie zróżnicowane. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym jest niższy w porównaniu z sektorem publicznym aż o 24 punkty. (fragment tekstu)

In the current quarter the general business indicator took a value of +18.2, higher by over 34 points than three months ago. Such a big increase results not only from the beginning of the summer season, favorable for the construction industry, but also the increasing trend of the construction activity, observed for more than a year. In a bigger part of the groups of construction companies under study the business indicators are positive, but their values are considerably diversified. Business indicator in the private sector is lower than in the public one by as many as 24 points. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu