BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością a trwałość relacji społecznych w organizacji
Diversity Management and Sustainability of Social Relationships in the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 379-388, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Relacje organizacyjne, Relacje międzyludzkie
Diversity management, Organizational relationships, Interpersonal relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje istotę zależności między wdrożeniem w organizacji polityki zarządzania różnorodnością a jej implikacjami w kontekście trwałości relacji społecznych. Definiując pojęcie różnorodności, podjęto również próbę scharakteryzowania pozytywnych i negatywnych skutków dywersyfikacji personelu pod względem wieku, płci i pochodzenia etnicznego. Zwrócono także uwagę na zadania menedżera w zakresie łagodzenia nieporozumień wynikających z różnic między ludźmi oraz wspierania działań na rzecz uświadamiania korzyści płynących z różnorodności.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the essence of the relationship between the implementation in the Organization of diversity management policy and its implications in the context of the sustainability of social relations. In defining the concept of diversity, an attempt was made to characterize both positive and negative effects of the diversification of personnel in terms of age, gender or ethnicity. Attention is also placed on the manager's tasks to mitigate any misunderstandings, stemming from the differences between people, and to promote activities to raise awareness of the benefits of diversity..(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J., Nuchols B., Bloom J., Lee S., Organizational demography and turnover: An examination of multiform and nonlinear heterogeneity, "Human Relations" 1995, nr 48.
 2. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, WN PWN, Warszawa 2002.
 4. Bieniek I., Proces komunikacji w zespołach zróżnicowanych kulturowo, referat wygłoszony na konferencji "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki", Kraków 2012.
 5. Brdulak H, Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, http://www.sgh.waw.pl/kolegia/ kgs/publikacje/Kobieta_i_biznes/kobieta_i_biznes_srodek.pdf [15.04.2013].
 6. Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk 2006.
 7. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2007.
 8. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2010.
 9. Mazur B., Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 10. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, w: idem, Dzieła, vol. IV: O nauce, PWN, Warszawa 1968.
 11. Outi A., Diversity Management and Corporate Communication. VDM Verlag, Saarbrücken 2008.
 12. Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2013.
 13. Rawłuszko M., Komunikacja w warunkach różnorodności, http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/publikacje/ Kobieta_i_biznes/kobieta_i_biznes_srodek.pdf [15.04.2013].
 14. Richard O., Barnett T., Dwyer S., Chadwick K., Cultural diversity in management, firm performance and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions, "Academy of Management Journal" 2004, vol. 27, nr 2.
 15. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 16. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 [15.04.2013].
 17. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 18. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Tyrańska, Difin, Warszawa 2012.
 19. Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu