BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wyrozębski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu
The Use of Morphological Analysis in Management Sciences
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 2, s. 27-44, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Analiza morfologiczna, Organizacja i zarządzanie, Nauki o zarządzaniu
Methods of management, Morphological analysis, Organisation and management, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Złożoność problemów będących przedmiotem nauk o zarządzaniu, wynikająca z wielu podejść, liczby i różnorodności elementów cząstkowych, wymaga od badaczy posługiwania się metodami pozwalającymi, z jednej strony, na kompleksowe opisanie obserwowanego zjawiska lub obiektu, z drugiej - na jego redukcję i wskazanie ich kluczowych składowych. Wobec powyższego autorzy za cel artykułu przyjęli prezentację jednej z metod spełniających ww. postulaty, tzw. metody morfologicznej. W artykule przedstawiono jej genezę, zalecenia co do sposobu postępowania, jak również omówienie przypadków jej zastosowania w naukach o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

The complexity of problems of management science resulting from various approaches, number and diversity of sub-components requires researchers to employ methods allowing them to comprehensively describe observed phenomena or object, as well as to perform reduction and indication of their key components. Therefore the goal of the authors of the article is to present one of the methods that meet the above mentioned demands ie. "morphological method". This paper presents its genesis, recommendations on how to employ the method, as well as discuss its application in cases of management sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hill W., Fehlbaum R., Ulrich P., Organisationslehre I, Paul Haupt, Bern 1974.
 2. Holliger-Uebersax P., Handbuch der Allgemeinen Morphologie. Elementare Prinzipien und Methoden zur Loesung Kreativer Probleme, MIZ-Verlag, Zurich 1980.
 3. Huerlimann W., Methodenkatalog, Fritz Zwicky Stiftung, Glarus 1981.
 4. Kandefer-Winter K., Znaczenie komunikacji w zarządzaniu projektami oraz stosowane narzędzia wsparcia, [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 5. Kotarbiński T., Pojęcie istoty rzeczy, "Myśl Filozoficzna" 1956, nr 3.
 6. Krupa T., Formułowanie zadania projektowego morfologiczną techniką AIDA, "Projektowanie i Systemy" 1990, t. IX.
 7. Krupa T., Stępowski M., Rozszerzona technika AIDA, "Problemy Organizacji" 1979, nr 2.
 8. Lehmann H., Typologie und Morphologie in der Betriebswirtschaftslehre, [w:] Handworterbuch der Betriebswirtschaft, Schaeffer/Poeschel Verlag, Stuttgart 1976.
 9. Martyniak Z., Inwentyka przemysłowa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
 10. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1999.
 11. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 12. Martyniak Z., Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Metodyki zarządzania projektami, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2011.
 14. Müller R., Morphologie von Goethe bis Zwicky. Strukturbeschreibung, Entdeckungsmethode, Weltansicht, Mueller Science 2001-2013.
 15. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Geberthner & Sk-a, Warszawa 1998.
 16. Siedlarz R., Metoda macierzy odkrywczej A. Molesa jako narzędzie redukcji skrzynki morfologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1984, nr 190.
 17. Stöckli A., Müller R., Fritz Zwicky, An Extraordinary Astrophysicist, Cambridge Scientific Publishers, Cambridge 2012.
 18. Trocki M., Analiza morfologiczna, "Przegląd Organizacji" 1975, nr 8-9.
 19. Trocki M., Analiza morfologiczna, [w:] Nowe techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1977.
 20. Trocki M., Integracja i dezintegracja działalności gospodarczej - tendencje i kierunki, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 928, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 21. Trocki M., Organizacja projektowa, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, PWE, Warszawa 2012.
 22. Trocki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem - podstawy teoretyczne, RODiDK, Warszawa 1988.
 23. Wyrozębski P., Badanie potrzeb i możliwości metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami, rozprawa doktorska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 24. Wyrozębski P., Badanie praktyk zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach, [w:] Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 25. Wyrozębski P., Biuro projektów, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
 26. Wyrozębski P., Model oceny i doboru metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami, raport badawczy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 27. Wyrozębski P., Research of the Needs of Methodological Support in Project Management, "Organization and Management" 2011, No. 5 (148).
 28. Zwicky F., Discovery, Invention, Research - Trough the Morphological Approach, The Macmillan Company, Toronto 1969.
 29. Zwicky F., Entdecken, Erfiden, Forschen im morphologischen Weltbild, Droemer Verlag, Munchen 1966.
 30. Zwicky F., Morphologische Forschung, Glarus: Baeschlin, Winterthur 1989.
 31. Zwicky F., Morphologisches Denken und Vorgehen, w pracy zbiorowej: Die neuen Methoden der Entscheidungsfindung, Verlag Moderne Industrie, München 1972.
 32. Zwicky F., Morphological Astronomy, Springer Verlag, New York 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu