BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Regina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zdolność absorpcyjna w organizacjach niedochodowych - wyniki badań
The Absorptive Capacity in Non-profit Organizations - Research Findings
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 389-400, bibliogr. 16 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Analiza jakościowa, Analiza porównawcza, Organizacje non-profit
Primary education, Secondary education, Qualitative analysis, Comparative analysis, Non-profit organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie zdolności absorpcyjnej w organizacjach niedochodowych na przykładzie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie woj. śląskiego. Zaprezentowano wyniki wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami szkół w okresie od maja do września 2012 r. Zebrane dane empiryczne poddano jakościowej analizie porównawczej. Do analizy wybrano pięć najlepszych i pięć najgorszych szkół. Przy wyborze szkół wzięto pod uwagę następujące kryteria: liczba uczniów, liczba zatrudnionych nauczycieli oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na analizę prawidłowości występujących w obszarze zdolności absorpcyjnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to assess the relevance of the absorptive capacity in non-profit organizations. The research was conducted from the period of May 2012-September 2012 in primary schools, lower secondary, and upper secondary schools established in the province of Silesia. Firstly, the article presents the essence of the absorptive capacity. The second part of the article presents the results of empirical research. The study was done under the honourable patronage of the Polish Association of Management Staff.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja G., Lampert C. M., Entrepreneurship in large corporations: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions, "Strategic Management Journal" 2001, nr 22.
 2. Cohen W. H., Levinthal D. A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, vol. 35, nr 1.
 3. Cohen W. M., Levinthal D. A., Innovation and learning: The two faces of R&D, "The Economic Journal" 1989, nr 99.
 4. Czakon W., Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 20, Wrocław 2008.
 5. Czakon W., Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy w kontekście międzyorganizacyjnym, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", Wałbrzych 2009.
 6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, Warszawa 2003.
 7. Krupski J., Orientacja zasobowa jako remedium na niepewność otoczenia, w: Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, red. J. Rokita, Wyd. GWSH, Katowice 2011.
 8. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 9. Lane P. J., Lubatkin M. H., Relative absorptive capacity and interorganizational learning, "Strategic Management Journal" 1998, nr 19.
 10. Rokita J., Planowanie strategiczne a nieprzewidywalność zmian warunków funkcjonowania organizacji, w: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" Wałbrzych 2007.
 11. Romanowska M., Trwałe wartości zarządzania strategicznego, w: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" Wałbrzych 2007.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, Dz. U. nr 184, poz. 1436.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r., Dz. U. nr 168, poz. 1324.
 14. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 15. Winter S., The satisficing principle in capability learning, "Strategic Management Journal" 2000, t. 21.
 16. Zahra S. A., George G., Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review" 2002, nr 27 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu