BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galus Sabina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lenart Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ stężenia białka na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki otrzymywane na bazie izolatu białek serwatkowych
Effect of Protein Concentration on Kinetics of Water Vapour Adsorption by Coatings Prepared on the Basis of Whey Protein Isolate
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 4 (77), s. 66-73, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Technologia produkcji żywności, Badania towaroznawcze, Badania właściwości fizycznych
Food, Food production technology, Commodity research, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu zawartości białka w ilości od 7 do 10 % w roztworze powłokotwórczym na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki wytworzone na bazie izolatu białek serwatkowych. Proces adsorpcji prowadzono w ciągu 20 h w środowisku o wilgotności względnej 75,3 %. Wpływ białka na adsorpcję pary wodnej analizowano poprzez wyznaczenie krzywych kinetycznych w funkcji czasu i krzywych szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Analizie matematycznej poddano zależności przyrostu zawartości wody w funkcji czasu, opisując krzywe kinetyczne równaniem wykładniczym. Analiza uzyskanych parametrów równania wykazała bardzo dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ zawartości białka na adsorpcję pary wodnej przez powłoki serwatkowe. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to determine the effect of whey protein content amounting to 7 - 10 % in a coating-forming solution on the kinetics of water vapour adsorption by whey coatings formed on the basis of whey protein isolate. The adsorption process was conducted for 20 h in an environment with 75.3 % of relative humidity. The effect of protein on the water vapour adsorption was analyzed by tracing the kinetic curves as a function of time and the water vapour adsorption rate curves as a function of water content. The dependencies between the increases in water content as a function of time were mathematically analyzed and the kinetic curves were described using an exponential equation. The analysis of the equation parameters obtained proved that they very well corresponded to the experimental data. Based on the analysis performed, the effect was shown of the protein content on water vapour adsorption by whey coatings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buonocore G.G., Del Nobile M.A., di Martino C., Gambacorta G., La Notte E., Nicolais L.: Modelind the water transport properties of casein-based edible coting. J. Food Eng., 2003, 60, 99-106.
 2. Cho S.Y., Rhee Ch.: Sorption characteristics of soy protein films and their relation to mechanical properties. LWT - Food Sci. Technol., 2002, 35 (2), 151-157.
 3. Coupland J.N., Shaw N.B., Monahan F.J., O'Riordan E.D., O'Sullivan M.: Modeling the effect of glycerol on the moisture sorption behavior of whey protein edible films. J. Food Eng., 2000, 43, 25-30.
 4. Fabra M.J., Talens P., Chirald A.: Microstructure and optical properties of sodium caseinate films containing oleic acid-beeswax mixtures. Food Hydrocoll., 2009, 23 (3), 676-683.
 5. Fabra M.J., Talens P., Chirald A.: Water sorption isotherms and phase transitions od sodium caseinate-lipid films as affected by lipid interactions. Food Hydrocoll., 2010, 24 (4), 384-391.
 6. Ghanbarzadeh B., Oromiehi A.R., Musavi M., Emam D-Jomeh Z., Razmi Rad E., Milani J.: Effect of plasticizing sugars on rheological and thermal properties of zein resins and mechanical properties of zein films. Food Res. Int., 2006, 39 (8), 882-890.
 7. Han J.H., Gennadios A.: Edible films and coatings: a review. In Innovation in Food Packaging ed. (by J.H. Han), Elsevier Academic Press, 2005, pp. 239-262.
 8. Kaya S., Kaya A.: Microwave drying effects on properties of whey protein isolate edible films. J. Food Eng., 2000, 43, 91-96.
 9. Kokoszka S., Debeaufort F., Lenart A., Voilley A.: Water vapor permeability, thermal and wetting properties of whey protein isolate based edible films. Int. Dairy J., 2010, 20, 53-60.
 10. Kokoszka S., Lenart A.: Charakterystyka właściwości fizycznych powłok jadalnych. Post. Techn. Przetw. Spoż., 2007, 17/30 (1), 47-51.
 11. Lacroix M., Cooksey K.: Edible films and coatings from animal-origin proteins. In: Innovative in packaging. Elsevier Academic Press, 2005, pp. 301-317.
 12. Lewicki P.P.: Raoult's law based food sorption isotherm. J. Food Process Eng., 2000, 43, 31-40.
 13. Longares A., Monahan E.D., O'Riordan E.D., O'Sullivan M.: Physical properties and sensory evaluation of WPI films of varying thickness. LWT - Food Sci. Technol., 2004, 37, 545-550.
 14. Mahmoud R., Savello P.A.: Mechanical properties of and water vapor transferability through whey protein films. J. Dairy Sci., 1992, 75 (4), 942-946.
 15. McHugh T.H., Krochta J.M.: Sorbitol vs glycerol-plasticized whey protein edible films: integrated oxygen permeability and tensile property evaluation. J. Am. Chem. Soc.,1994, 42, 841-845.
 16. Oses J., Fernandez-Pan I., Mendoza M., Mate J.I.: Stability of the mechanical properties of edible films based on whey protein isolate during storage at different relative humidity. Food Hydrocoll., 2009, 23 (1), 125-131.
 17. Rhim J-W., Gennadios A., Weller C.L., Cezeirat C., Hanna M.A.: Soy protein isolate - dialdehyde starch films. Ind. Crops Prod., 1998, 8, 195-203.
 18. Rhim J-W., Gennadios A., Weller C.L., Hanna M.A.: Sodium dodecyl sulfate treatment improves properties of cast films from soy protein isolate. Ind. Crops Prod., 2002, 15, 199-205.
 19. Shaw N.B., Monahan F.J., O'Riordan E.D., O'Sullivan M.: Effect of soya oil and glycerol on physical properties of composite WPI films. J. Food Eng., 2002, 51 (4), 299-304.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu