BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawęcki Krzysztof (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Idea międzymorza w myśli politycznej Obozu Narodowego I połowy XX wieku
The idea of the Isthmus in the political Thought of the National Camp of the first half of the Twentieth Century
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 437-445, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Historia myśli politycznej, Nacjonalizm, Wojna Światowa II
Foreign policy, History of political thought, Nationalism, World War II
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Dmowski Roman
Abstrakt
Sprawy polityki zagranicznej zajmowały w programie Obozu Narodowego istotne miejsce. Po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości jedną z najważniejszych prac w tym zakresie tym była książka Romana Dmowskiego "Świat powojenny i Polska". Autor wiele uwagi poświęcił Rosji i Niemcom i ich stosunkowi do państwa polskiego. Największe zagrożenie dla Polski upatrywał w polityce niemieckiej utrzymującej na wschodzie tradycyjną linię polityki pruskiej. Dmowski wierzył jednak, że kończy się ekspansja polityczna Niemiec i w ogóle narodów germańskich a w zbliżającym się nowym układzie sił międzynarodowych wielką rolę odegrać miała Rosja. Dmowski pisał: Rosja istnieje dziś, jako nasz sąsiad, i to sąsiad najważniejszy, jak to przyszłość niezawodnie pokaże. Pomimo bowiem całego starania, jakie wykazują dziś Niemcy w zaprzątaniu naszej uwagi, zanosi się na to, że ich rola i znaczenie, dziś jeszcze ogromne, stopniowo zmaleje, gdy tymczasem, zdaniem moim, Rosja zbliża się do roli pierwszorzędnej w stosunkach światowych [Dmowski, 1931: 139].(fragment tekstu)

The author speaks of national political parties of the Second Republic, in particular the idea of the Isthmus - to be built on the Baltic-Adriatic and Black bloc countries and nations cooperating closely.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dmowski, R. 1931. Świat powojenny i Polska, Warszawa
  2. Korolec, J. 1935. O polska politykę zagraniczną, "Nowy ład", nr 5, 11.1935
  3. Przybysz, K. 2000. Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa
  4. Doboszyński, A. 1947. Studia polityczne, Na uchodźstwie, Monachium
  5. "ABC", nr 203, 29.06.1937
  6. "Alma Mater", nr 2, 01-15.02.1939
  7. "ABC", nr 59, 27.02.1939
  8. "ABC", nr 59, 27.03.1939
  9. "Nowy Ład", nr 5, 11.1935
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu