BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Brodziak Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Litwińczuk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras i w serwatce podpuszczkowej
Basic Chemical Composition and Content of Selected Whey Proteins in Milk from Different Cow Breeds and in Rennet Whey
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 4 (77), s. 74-83, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Badanie żywności, Hodowla zwierząt, Mleko
Food, Food research, Animal husbandry, Milk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie wpływu rasy krów na skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku i serwatce podpuszczkowej. Badaniami objęto 2278 prób mleka, w tym 789 pochodziło od krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, 486 - polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, 768 - simentalskiej oraz 235 - jersey. Analizowano podstawowy skład chemiczny (zawartość białka ogólnego, kazeiny, tłuszczu, laktozy i suchej masy), a także wybranych białek serwatkowych (α-laktoalbuminy, ß-laktoglobuliny, laktoferyny, albuminy serum i lizozymu). Stwierdzono istotny wpływ rasy na zawartość podstawowych składników chemicznych i wybranych białek serwatkowych. Krowy rasy jersey produkowały mleko wyróżniające się istotnie (p < 0,01) pod względem zawartości ocenianych składników. Serwatka uzyskana z mleka krów tej rasy charakteryzowała się największą zawartością białka ogólnego, w tym kazeiny. Istotnie więcej białek serwatkowych zawierało natomiast mleko i serwatka krów rasy simentalskiej. Wykazano, że serwatka zawierała ponad 50 % mniej suchej masy, w tym śladowe ilości tłuszczu i o ponad 70 % mniej kazeiny niż mleko. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research conducted was to determine the effect of cow breed on the chemical composition and content of some selected whey proteins in milk and in rennet whey. The research comprised 2278 milk samples in total, i.e. 789 samples of milk from the Black and White cow variety of the Polish Holstein-Friesian breed, 486 from the Red and White cow variety of the Polish Holstein-Friesian breed, 768 from the Simmental, and 235 from the Jersey cows. Analyzed was the basic chemical composition of milk (i.e. the contents of total protein, casein, fat, lactose, and dry matter), as well as of the selected whey proteins (α-lactalbumin, ß-lactoglobulin, lactoferrin, bovine albumin serum, and lysozyme). It was found that the breed had a significant effect on the content of basic chemical compounds and on the content of selected whey proteins. The Jersey cows produced milk with the contents of the components analyzed being significantly (p < 0.01) above average. The whey from milk of that cow breed was also characterized by the highest content of total protein including casein. However, the milk and whey from Simmental cows had significantly more whey proteins. It was shown that the content of dry matter in the whey was more than 50 % lower compared to milk, and it also contained trace quantities of fat and the casein content therein was ca. 70 % lower. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AO AC: Official Methods of Analysis. Casein Nitrogen Content of Milk. 998.06. AOAC International, 2000, Chapter 33, 52.
 2. Barłowska J., Litwińczuk Z., Król J., Topyła B.: Technological usefulness of milk of cows of six breeds maintained in Poland relative to a lactation phase. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2006, 15 (56), 17-21.
 3. Bednarski W.: Doskonalenie technologii oraz organizacji przetwarzania serwatki w Polsce. Przem. Spoż., 2001, 2, 32-34.
 4. Bhat Z.F., Bhat H.: Milk and dairy products as functional foods: a review. Int. J. Dairy Sci., 2011, 6, 1, 1-12.
 5. Bonczar G., Domagała J., Walczycka M.: The influence of ultrafiltration of ewe´'s milk on soft cheeses properties. EJPAU, 2002, 5 (1), #02.
 6. Bylund G.: Dairy processing handbook. Tetra Pack Processing Systems AB, Sweden, 1995.
 7. Chatterton D.E.W., Smithers G., Roupas P., Brodkorb A.: Bioactivity of ß-lactoglobulin and α-lactalbumin - technological implications for processing. Int. Dairy J., 2006, 16, 1229-1240.
 8. Croissant A.E., Washburn S.P., Dean L.L., Drake M.A.: Chemical properties and consumer perception of fluid milk from conventional and pasture-based production systems. J. Dairy Sci., 2007, 90 (11), 4942-4953.
 9. Feleńczak A., Gil Z., Ormian M.: Kappa-kazeina jako wskaźnik przydatności technologicznej mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 2000, 8, 9-13.
 10. Glibowski P.: Zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle spożywczym. Przegl. Mlecz., 2004, 9, 10-13.
 11. Heins B.J., Hansen L.B., Seykora A.J., Johnson D.G., Linn J.G., Romano J.E., Hazel A.R.: Crossbreds of Jersey x Holstein compared with pure Holsteins for productivity, fertility, and body and udder measurements during first lactation. J. Dairy Sci., 2008, 91 (3), 1270-1278.
 12. Rynek mleka - stan i perspektywy. Analizy rynkowe - kwiecień 2010. IERiGŻ - PIB, Warszawa 2010.
 13. Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Sawicka-Zugaj W.: Bioactive protein content in milk from local breeds of cows included in the genetic resources conservation programme. Ann. Anim. Sci., 2010, 10 (3), 213-221.
 14. Kuczaj M., Blicharski P.: Porównanie wydajności mlecznej krów rasy czarno- i czerwono-białej utrzymywanych w tych samych warunkach środowiskowych. Med. Wet., 2005, 61 (3), 293-296.
 15. Lindmark-Mänsson H., Fonden R., Pettersson H.E.: Composition of Swedish dairy milk. Int. Dairy J., 2003, 13, 409-425.
 16. McIntosh G.H., Royle P.J., Le Leu R.K., Regester G.O., Johnson M.A., Grinsted R.L., Kenward R.S., Smithers G.W.: Whey Proteins as Functional Food Ingredients? Int. Dairy J., 1998, 8, 425-434.
 17. Räsänen T.L., Alhonen L., Sinervirta R., Keinänen T., Herzig K.H., Suppola S., Khomutov A.R., Vepsäläinen J., Jänne J.: A polyamine analogue prevents acute pancreatitis and restores early liver regeneration in transgenic rats with activated polyamine catabolism. J. Biol. Chem., 2002, 277, 39867-39872.
 18. Reklewska B., Bernatowicz E., Reklewski Z., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Zdziarski K., Oprządek A.: Zawartość biologicznie aktywnych składników w mleku krów zależnie od systemu żywienia i sezonu. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 2003, 68, 85-98.
 19. Romero C., Perez-Andujar O., Jimenes S.: Detection of cow's milk in ewe's or goat's milk by HPLC. Chromatographic 1996, 42, 181-184.
 20. Smithers, G.W.: Whey and whey proteins - from 'Gutter-to-Gold'. Int. Dairy J., 2008, 18, 695-704.
 21. Wedholm A., Hallen E., Larsen L.B., Lindmark-Mänsson H., Karlsson A.H., All-mere T.: Comparison of milk protein composition in a Swedish and a Danish dairy herd using reversed phase HPLC. Acta Agricult. Scand. Section A, 2006, 56, 8-15.
 22. Wielgosz-Groth Z., Sobczuk-Szul M., Wroński M., Rzemieniewski A.: Wpływ sezonu i poziomu produkcji na skład białkowy mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Biul. Nauk., 2009, 30, 135-139.
 23. Zadow J.G.: Whey and lactose processing. Elsevier Applied Science, London 1992.
 24. Zander L., Zander Z.: Współczesne techniki przetwarzania serwatki. Przem. Spoż., 2007, 4, 6-8.
 25. Żbikowska A., Żbikowski Z.: Wpływ reakcji biochemicznych w proszkach mlecznych na właściwości funkcjonalne. Przegl. Mlecz., 2007, 5, 10-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu