BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Danuta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zwiększanie się znaczenia wiarygodności kredytowejkupca
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 325-335, rys., bibliogr. 4 poz.
Finance in enlarged European Union
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Finanse przedsiębiorstwa, Zabezpieczenie kredytów, Kredyt kupiecki
Economic integration with the EU countries, Enterprise finance, Securities loans, Trade credit
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wiarygodnością kredytową kupca, czyli przedsiębiorcy, nazywa się zdolność do terminowej spłaty zobowiązań z tytułu kredytu kupieckiego przez nabywcę wobec sprzedawcy. Wiarygodnego kupca określa zbiór cech charakteryzujących zdolność do terminowej spłaty kredytu kupieckiego, takich jak: posiadanie płynności finansowej bieżącej i szybkiej, zgodnej z obowiązującymi normatywami, rentowności przejawiającej się w postaci wzrastających przychodów ze sprzedaży i zysku netto (bilansowego), wymaganych zabezpieczeń finansowych i prawnych, zdolności do ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego. Ocena wiarygodności kontrahenta może być dokonana według wielokryterialnego systemu, który obejmuje: metody oceny (proste i rozwinięte, ilościowe i jakościowe), zabezpieczenia finansowe i prawne kontrahenta oraz odpowiedzialność kontrahenta za zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krzemińska D.: Finansowe znaczenie odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa udzielającego i wykorzystującego kredyt kupiecki. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Finanse przedsiębiorstwa. T. V. AE, Poznań 2000.
  2. Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
  3. Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.
  4. Krzemińska D.: Ocena zabezpieczeń kredytu kupieckiego. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu