BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawa-Czajka Elżbieta (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Społeczne aspekty rozwoju energetyki atomowej - Polska i świat
Social Aspects of Nuclear Energy Development - Poland and the World
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 243-259, tab.
Słowa kluczowe
Energia, Bezpieczeństwo energetyczne, Elektrownie jądrowe, Energetyka jądrowa
Energy, Energy security, Nuclear power station, Nuclear power
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wydaje się, że głównym zadaniem przygotowującym budowę elektrowni atomowej w Polsce, oczywiście obok technicznych aspektów budowy, jest przygotowanie społeczeństwa polegające przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad pracy takiej elektrowni oraz procedur bezpieczeństwa tam stosowanych. Duża w tym rola zwłaszcza specjalistów zajmujących się atomistyką, ale też mediów. Szczególnie media mają do spełnienia dużą rolę, z której, jak dotąd, wywiązują się z miernymi efektami. Wydaje się, że media, w tym przypadku, rezygnują często z czysto informacyjnej funkcji na rzecz sensacyjnych doniesień i skojarzeń charakterystycznych także dla innych aspektów ich aktywności. Symptomatyczne pod tym względem było opisywanie sytuacji w Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami poprzez porównywanie sytuacji Fukushimy i Czarnobyla. Rzadko natomiast sięgano po analizy naukowe, jak np. wspomniany raport prof. Jaworowskiego dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki. Istotnym elementem kształtującym społeczny stosunek do energetyki atomowej jest powszechna nieznajomość i chyba niechęć do uczenia się przedmiotów ścisłych, szczególnie fizyki. Zaniedbania w kształceniu Polaków w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych są znane i wielokrotnie analizowane w różnych aspektach. Obecnie poprzez tzw. zamawiane kierunki studiów próbuje się zainteresować młodych ludzi studiowaniem kierunków ścisłych i technicznych. Studenci tych kierunków otrzymują wyższe stypendia, nie mają również w większości problemów na rynku pracy. Jest to zresztą tendencja ogólnoświatowa. Interesującym przykładem są adresowane specjalnie do kobiet z krajów rozwijających się programy nauki na kierunkach technicznych. Autorka miała zaszczyt uczestniczyć w międzynarodowym projekcie popularyzującym studiowanie przez kobiety nauk ścisłych i technicznych. Rozwój polskiego programu atomowego z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości specjalistów w tym zakresie, a to przełoży się na lepsze rozumienie nowoczesnych technologii i ich zastosowań. Polska nie może sobie pozwolić na rezygnację z programu atomowego, ponieważ miałoby to negatywne konsekwencje dla rozwoju kraju, a przede wszystkim innowacyjnej, opartej na wiedzy, gospodarki. (fragment tekstu)

The paper concerns the contemporary aspects of nuclear energy development. Earthquake in Japan, which caused a breach of security of a nuclear power plant at Fukushima, resulted in increasing interest in the safety of nuclear power in various countries around the world. Author examines arguments for and against construction of such a power plant in Poland, which is only beginning a modern nuclear energy development program.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Jungk, Państwo atomowe. O postępie ku nieludzkości, Warszawa 1982.
 2. Plagi japońskie, "Polityka", nr 12/2011, s. 10-11.
 3. J. Winiecki, Kraj na skraju, "Polityka", nr 12/2011, s. 120.
 4. R. Zasuń, Zróbmy sobie referenda. Atomowe i klimatyczne, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562, 9290111,Zrobmy_sobie_referenda__Atomowe_i_klimatyczne.html, 6.04.2011.
 5. T. Lipko, Gorączka atomowa, "Polityka", nr 19/2005, s. 116-120.
 6. Z. Jaworski, Zabójczy mit Czarnobyla, "Polityka", nr 15/2006, s. 88-92.
 7. C. Łazarewicz, Atom przechowany w Świerku, "Polityka", nr 46/2009, s. 108-113.
 8. W. Markiewicz, Inżynierowie z atomobudowy, "Polityka", nr 34/2009, s. 81-83.
 9. Nie na moim podwórku, "Polityka", nr 13/2011, s. 20-22.
 10. E. Sawa-Czajka (red.), Konteksty dziennikarstwa, Kielce 2010.
 11. M. Zahorska, Nowy wspaniały świat. Przemiany w oczach uczniów, [w:] R. Siemieńska (red.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, Warszawa 1997.
 12. E. Sawa-Czajka, Prefis, [w:] N. Prakash, B. McLellan, B. Weinert, Emprowerment of Women through Science and Technology Interventions, 2009, Indie-USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu