BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Badania longitudinalne w zarządzaniu, czyli jak dostrzec prawidłowości w dynamice
Longitudinal Studies in Management: on How to Recognize Causation in the Dynamics
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 2, s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie badaniami naukowymi, Przyczynowość, Badania naukowe, Nauki o zarządzaniu
Management, Management of scientific research, Causality, Scientific research, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia wiążące się z prowadzeniem badań longitudinalnych w zarządzaniu. Tym samym wpisuje się w ogólną dyskusję dotyczącą metody naukowej w naukach o zarządzaniu. Przedstawiono przewagi badań longitudinalnych nad cross-sectional, a także ich ograniczenia. Generalnym celem artykułu jest promowanie lepszego zrozumienia, że dane pochodzące z badań longitudinalnych stanowią podstawę do wnioskowania o przyczynowości. Przytoczone badania longitudinalne potwierdzają, że to podejście jest właściwe dla badania zmian i rozwoju, jednocześnie wskazując na relacje przyczynowości oraz dynamikę zjawisk. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basics of conducting longitudinal research in management. Thus, it takes part of the general discussion on the scientific method in management sciences. It presents the advantages of longitudinal research over the cross-sectional as well as their limitations. The general objective of this paper is to promote a better understanding of the data from longitudinal studies that provide basis for the inference of causality. Cited longitudinal study confirms that this approach should be recommended for the study of change and development at the same time indicating the relationship of causality and the dynamics of the phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergh D.D., Holbein G.F., Assessment and Redirection of Longitudinal Analysis: Demonstration with a Study of the Diversification and Divestiture Relationship, "Strategic Management Journal" 1997, No. 18.
 2. Eggert A., Ulaga W., Schultz F., Value Creation in the Relationship Lifecycle: A Quasi-Longitudinal Analysis, "Industrial Marketing Management" 2006, Vol. 35, No. 1.
 3. Grunow D., The Research Design in Organization Studies: Problems and Prospects, "Organization Science" 1995, Vol. 6, No. 1.
 4. Hall R.I., A System Pathology of an Organization: The Rise and Fall of the Old Saturday Evening Post, "Administration Science Quarterly" 1976, Vol. 21.
 5. Kimberly J.R., Issues in the Creation of Organizations, "Academy of Management Journal" 1979, Vol. 22.
 6. Kimberly J.R., Issues in the Design of Longitudinal Organizational Research, "Sociological Methods and Research" 1976, Vol. 4.
 7. Kroonenberg P.M., Lammers C.J., Stoop I., Three-Mode Principal Component Analysis of Multivariate Longitudinal Organizational Data, "Sociological Methods and Research" 1985, Vol. 14, No. 2.
 8. Miller D.P., Friesen P.H., Momentum and Revolution in Organizational Adaptation, "Academy of Management Journal" 1980, Vol. 23.
 9. Miller D.P., Friesen H., The Longitudinal Analysis of Organizations: A Methodological Perspective, "Management Science" 1982, Vol. 28, No. 9.
 10. Mintzberg H., Patterns in Strategy Formation, "Management Science" 1978, Vol. 24.
 11. Pettigrew A.M., Longitudinal Field Research On Change: Theory And Practice, "Organization Science" 1990, Vol. 1, No. 3.
 12. Pettigrew A.M., The Politics of Organizational Decision-Making, Tavistock, London 1973.
 13. Rajulton F., The Fundamentals of Longitudinal Research: An Overview, "Canadian Studies in Population" 2001, Vol. 28, No. 2.
 14. Wall W.D., Williams H.L., Longitudinal Studies and the Social Sciences, Heinemann Educational Books Ltd., London 1970.
 15. Yee J.L., Niemeier D., Advantages and Disadvantages: Longitudinal vs. Repeated Cross-Section Surveys, A Discussion Paper, Project Battelle 94-16, FHWA, HPM-40 06/12/96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu