BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czykier-Wierzba Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 429-439, tab., bibliogr. 8 poz.
Finance in enlarged European Union
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Fundusze unijne, Fundusze strukturalne, Dopłaty dla rolnictwa, Konkurencyjność gospodarki, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Economic integration with the EU countries, EU funds, Structural funds, Payments for agricultural, Economy competitiveness, National Development Plan
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W wyniku zakończonych 13 grudnia 2002 w Kopenhadze rokowań o członkostwo w Unii Europejskiej Polska uzyska po akcesji dostęp do znacznych środków finansowych z unijnego budżetu. Przykład zwłaszcza Irlandii, ale również i Hiszpanii, wskazuje, że racjonalne wykorzystanie środków pomocowych Unii stwarza szansę przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności gospodarki. By to jednak nastąpiło, środki z budżetu Unii powinny być przeznaczone na działania strukturalne obejmujące realizację przedsięwzięć wspierających długofalowy rozwój i konkurencyjność, a nie na bieżącą konsumpcję, a więc tworzyć podstawy rozwoju gospodarczego. Celem opracowania jest przedstawienie kierunków wykorzystania unijnych środków pomocowych w latach 2004-2006 oraz wpływu tych środków na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner J: Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne - perspektywa krajowa. W: Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. SGH, Warszawa 2001.
  2. Lentowicz Z.: Unia uszczelnia granice. "Rzeczpospolita" z 8.03.2004.
  3. Wąsowski K.: Struktura dostępnych środków pomocowych - programy operacyjne. "Rzeczpospolita" z 30.04.2004.
  4. Bielecki J.: Większość na oczyszczalnie. "Rzeczpospolita" z 16.03.2004.
  5. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 2003.
  6. Bielecki J.: Rolnicy zyskają najwięcej. "Rzeczpospolita" z 20.04.2004.
  7. Krzyżanowska Z.: Dopłaty bezpośrednie w Polsce po akcesji. System uproszczony uzupełniony. "Biuletyn Informacyjny" ARR 2003, nr 3.
  8. Smolarek R.: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - bilans negocjacji w Kopenhadze. "Biuletyn Informacyjny" ARR 2003, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu