BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Radosław
Tytuł
Uczestnictwo jako personalistyczna wartość
Participation as a Personalistic Value
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 447-455, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Filozofia człowieka, Godność człowieka, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Osobowość człowieka, Psychologia człowieka
Philosophy, Human philosophy, Human dignity, Person's role in society, Human personality, Human psychology
Uwagi
summ.
Wojtyła Karol
Abstrakt
Osoba może uczestniczyć w spotkaniu, w zajęciach na uczelni, uczestniczyć w życiu uczelni, uczestniczyć w życiu społeczności, uczestniczyć w życiu Kościoła, rodziny, Ojczyzny. Przyzwyczailiśmy się do słowa uczestnictwo, warto więc przypomnieć jego filozoficzne znaczenie. Na temat uczestnictwa jako wartości pisali m.in: Husserl, Scheler, Stein, Sartre, dialogicy: Buber, Ebner, Rosenzweig, Marcel oraz Levinas, Tischner i inni. Może nie wszyscy od razu uświadamiają sobie, że wybitnie o uczestnictwie pisał Karol Wojtyła. Początkowo jako filozof i potem jako Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał nam o uczestnictwu ale już językiem teologicznym. W niniejszym artykule zatrzymajmy się na refleksją o uczestnictwie jako istotnym rysie osoby ludzkiej w myśli Karola Wojtyły. Kard. K. Wojtyła wprowadza do swojej filozofii szczególne pojęcie, które dopełnia jego antropologiczną wizję osoby ludzkiej. Jest nim pojęcie uczestnictwa [Wojtyła, 1994: 301]; [Galarowicz, 1996: 161]. Świadczy ono o czymś więcej niż społecznym charakterze człowieka.(fragment tekstu)

Any person may participate in meetings, classes, academic, society, Church, family or Fatherland's life. In herein article we will hold on reflection about participation as relevant feature of human being in the spirit of Karol Wojtyła. The present article concentrates on the aspect of correlation between act and person consequent to the fact that deeds are fulfilled by people and "mutually with other" people. That is a consequence of the fact that the person exists "mutually with other" people. The characteristic of community, co-participation is stamped on human's existence. Fulfilling deeds by the person himself forms a fundamental value. Cardinal K. Wojtyła terms it as "Personalistic value labor". That value is different than every kind of moral values which are fulfilled labor values and they eventuate from reference to norm. Participation doesn't mean only varied forms of reference of a person to other people or unit to society but it also means essentials of these forms which are deeply embedded in person. Acting "mutually with others" is convenient for transcendence and integration of person in labor, when the person chooses the same as others and chooses because others choose. Participation in case of acting with others comprises and expresses self - determination of the person, hence it is in a way a more complete image. However there are possible certain forms of constriction or even crossing out of participation. Such situation is possible mostly by lack of participation descended from entity and principal of action or throughout making participation impossible derived from extraneous of person and consequent to the wrong structure of acting community. First obstacle in a way to participation is called individualism and the second is called totalism. Despite efflux of time individualism and totalism are one of the utmost threats to our society and it begins from improper understanding of participation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buttiglione, R. 1996. Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin
  2. Czarny, J. 1994. Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, Wrocław
  3. Galarowicz, J. 1996. Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków
  4. Kisiel, R. 1998. Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II, Legnica
  5. Wojtyła, K. 1994. Osoba i czyn, [w:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, J. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu