BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grupa Rafał (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University)
Tytuł
Zarządzanie logistyczne w ujęciu teoretycznym
A Theoretical Presentation of Logistics Management
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 457-464, bibliogr.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie, Planowanie strategiczne w zarządzaniu, Zarządzanie logistyczne, Logistyka dystrybucji, Logistyka produkcji
Logistics, Management, Strategic planning in the management, Logistic management, Distribution logistics, Production logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wymiar funkcjonalny zarządzania logistyką odnosi się do zadań logistycznych, które powinny być bezwzględnie świadczone w celu zapewnienia egzystencji przedsiębiorstwa. Spełnienie funkcji wymaga jednak wykonania konkretnych zadań, które przydzielane są konkretnym osobom z odpowiednimi kwalifikacjami [Pfohl, 1998: 2]. Zarządzanie logistyką (zarządzanie logistyczne) to proces polegający na planowaniu, wdrażaniu i controllingu sprawnego, efektywnego kosztowo przepływu i przechowywania surowców, zapasów produkcyjnych, dóbr końcowych, i odpowiadających im informacji, od punktu pozyskania surowców do punktu konsumpcji, w celu jak najlepszego dostosowania do wymagań klientów. Zarządzanie takie to działalność kreująca w całości koncepcję przedsięwzięć logistycznych, uwzględniająca ich przebieg zarówno w firmie, jak i u partnerów, oraz koordynująca realizację tej koncepcji przez odpowiednie jednostki organizacyjne z wykorzystaniem właściwych instrumentów kierowania i kontroli [Krawczyk, 2001: 68]. (fragment tekstu)

This article is an attempt to answer the basic question: what is logistics management. The author in a very clear way shows that logistics management is a specific form of targeting the company from both inside and outside. The two functions distinguished are: strategic and operational. As it has been shown, logistics is one of the most important factors shaping the image of any company, and it is a programme that combines all activities of the company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt, S. 1997. Systemy logistyczne w gospodarowaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 2. Blaik, P. 2001. Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 3. Ciesielski, M. 1999. Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Coyle, J., Bardi, E., Langley, Jr. C.J. 2010. Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 5. Dembińska-Cyran, I. 2004. Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 6. Dworecki, S. 1999. Zarządzanie logistyczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk
 7. Kapusta, F. 2006. Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań - Wrocław
 8. Kowalska, K. 2005. Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 9. Krawczyk, S. 2001. Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 10. Nowicka-Skowron, M. 2000. Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 11. Pfohl, H. 2001. Systemy logistyczne, Wydawnictwo ZOOM, Poznań
 12. Pfohl, H. 1998. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań
 13. Sołtysik, M. 2003. Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 14. Witkowski, J. 1995. Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
 15. Wojciechowski, T. 2006. Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu