BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Sierpińska Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim
Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 320, s. 101-120, tabl.
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przedsiębiorstwo chemiczne, Współpraca przedsiębiorstw, Produkcja przemysłowa
Enterprises, Industrial enterprises, Chemical enterprise, Enterprises cooperation, Industrial production
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Województwo krakowskie
Abstrakt
Przedstawiono przesłanki współdziałania przedsiębiorstw w terytorialnym zgrupowaniu przemysłu w aglomeracji krakowskiej. Omówiono zmiany stopnia integracji przemysłu w aglomeracji krakowskiej. Na koniec przedstawiono kierunki racjonalizacji powiązań produkcyjnych badanych przedsiębiorstw.

Co-operation, production and service connections between enterprises composing an industrial spatial group are a source of so-called common locality advantages, especially synergistic outer effects of the system action, lost in the case of lack of co-operation between neighbouring enterprises. The state of industrial integration in the Cracow urban-industrial agglomeration in 1986 has been characterized just as its changes compared with 1973 and the forecast for 1995 (on the basis of studies carried out at tens of industrial enterprises in the district of Cracow). Certain trends in the intensification of industry in the urban agglomeration have been pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Byrski, Integracja przemysłu w układach przestrzennych, "Zeszyty Naukowe seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1978, nr 44, s. 23.
  2. B. Byrski, J. Gajda, K. Górka, Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej). AE Kraków 1978, s. 13.
  3. B. Minc, systemy ekonomiczne, PWN, Warszawa 1975, s. 34.
  4. Z. Szymla, Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1977, nr 40, s. 132-136.
  5. Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, red. J. Gajda, wyd. II, PWN, Warszawa 1987, s. 358.
  6. Program restrukturyzacji przemysłu województwa krakowskiego, red. B. Byrski, AE, Instytut Ekonomiki Przemysłu, Kraków 1988.
  7. B. Byrski, J. Gajda, K. Górski, Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej, AE, Kraków 1978, s. 21 i dalsze.
  8. K. Obój, Cechy struktur i procesów zarządzania w gospodarce japońskiej "Problemy Organizacji" 1983, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu