BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Józef (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Produkcji)
Tytuł
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich
Industry in Big Urban Agglomerations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 320, s. 5-20
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju i restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Słowa kluczowe
Przemysł, Restrukturyzacja przemysłu, Aglomeracje miejskie, Rozwój miasta
Industry, Industrial restructuring, Urban agglomerations, City development
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmieniającą się rolę przemysłu na różnych etapach urbanizacji w nowoczesnych aglomeracjach miejskich, które zostały omówione oddzielnie dla krajów kapitalistycznych i socjalistycznych.

The changing role of industry at various stages of urbanization of modern urban agglomerations, which are usually industrial-urban agglomerations, has been presented. Against the background of that changing role of industry, the purposes of development and trends in structural changes of industry in urban agglomerations have been discussed, separately for capitalist countries and socialist ones. The purposes and directions of development and industrial restructuring, coinnon for the both types of urban agglomerations are: development of modern branches of industry and production ensuring increase in effectiveness and export, limitation of oppressiveness of industry to the environment, development of small works which are more elastic regarding the production pattern and innovational ability. The main differences in the purposes of development and structural changes of industry in agglomerations of socialist countries compared with the agglomerations in capitalist countries consist, at present, in the pattern of employment. That difference results basically from unemployment in agglomerations of many capitalist countries caused by limitation of production in certain branches of industry and, on the other hand, from persisting, distinct stabilization and even deficiency of labour in socialist countries, accompanied by unfavourable inertia of the industrial production structure. Thus, in conclusion, the instruments havs been pointed out which are used in socialist countries for economic reforms, aiming at accelerating the increase in productivity and limiting deficiency of labour, as well as at eliminating the causes which impede desirable structural changes of industry in urban agglomerations of those countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Leszczycki, P. Eberhardt, S. Hennery Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000, Biuletyn KPZR, z. 67, Warszawa 1971.
 2. L. Berg, R. Drawett, L. Klassen, a.o., Orban Europe. A Study of Growth and Decline, vol. 1, Pergamon, Oxford 1981.
 3. W. Buhr, P. Friedrich (eds), Planning under Regional Stagnation, Nomos, Baden-Baden 1982.
 4. Seminar on Urban Concentrations Pittsburgh and Cracow, AE, Kraków 1981.
 5. Strukturalne przeobrania wielkich miast przemysłowych, UŁ, Łódź 1979.
 6. A. Harańczyk, Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1986, nr 226.
 7. M. Strogina, Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju dużych miast w ZSRR, w: Problemy aglomeracji miejskich, Biuletyn KPZK PAK, s. 77, Warszawa 1973.
 8. N. Norton, Industrial Policy and American Renewal, "Economic Impact" 1980, nr 4.
 9. J. Simon, La politique des zones industrielles, Extension Industrielle et Commerciale, Octobre 1976.
 10. S. Weiner, Creating Jobs with Enterpreise Zones, "Economic Impact" 1985, nr 1.
 11. J. Cipiur, Silicon Glen. "Polityka-Eksport-Import" 1988, nr 10.
 12. R. Murphy, W. Baldwin, Business Moves to the Industrial Parks, "Harvard Business Review" 1959, no 3.
 13. J. Gajda, Cele I warunki przemian strukturalnych polskiego przemysłu, "Problemy Ekonomiczne" 1986, nr 3.
 14. P. Drucker, The Changed World Economy, "Economic Impact" 1986, nr 4.
 15. M.S. McUsic, U.S. Manufacturing: Any Cause for Alarm?, "Economic Impact" 1987, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu