BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Problem kadry nauczycielskiej w nowoczesnej szkole XXI wieku
The Problem of Teaching Staff in Modern School of the 21st Century
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 125-135, rys.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Pedagogika, Edukacja, Wychowanie
Philosophy, Pedagogy, Education, Parenting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem pracy pozostaje obiektem zainteresowania zarówno filozofów, psychologów, pedagogów, socjologów, a także ekonomistów. Każda z tych grup naukowców w inny sposób definiuje pracę. Filozofię interesuje wpływ pracy ludzkiej na przeobrażenia świata oraz człowieka. Jej aspekty poznawcze, moralne oraz estetyczne prezentowane były i wciąż są przez różne doktryny, a także pragmatyzm. Dopełnieniem rozważań o pracy jest nurt filozofii aktywistycznej XIX wieku, w którym polscy pozytywiści uczynili pracę jedną z form aktywności człowieka. Filozoficzne idee pracy wyznaczają zadania edukacji. Edukacja koncentruje się na udzielaniu pomocy człowiekowi, dąży do jego przygotowania do pracy zawodowej. Proces ten określony jest przez różne drogi kształcenia, które prowadzą do przygotowania zawodowego, charakteryzowanego jako "zbiór wiadomości, umiejętności, nawyków oraz sprawności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w procesie pracy, a także jej wartościowanie oraz przeżywanie" (fragment tekstu)

The modern teacher should think creatively, help students in their independent thinking and action. They should have broad and deep knowledge and extensive skills and competencies. Teachers' qualifications fall into four basic groups: • above-professional skills - this is the basic knowledge, skills and psychophysical qualities needed to work effectively as a teacher, • general professional qualifications - it is the knowledge, skills and psychophysical characteristics which provide direction in order to complete tasks in a specific area of working as a teacher, • basic professional qualifications - this is - the knowledge, skills and psychophysical features that enable the effective completion of typical professional tasks specific to the teaching profession, • specialist qualifications - specific, less common requirements in the area of knowledge, skills, and psychophysical features that allow the completion of specialized tasks as well as performance of unusual professional functions. The tasks of the teacher, among other things, include: working with gifted and talented children, developing their knowledge and skills, attitudes formulation, teaching and educational work interdiscipline. It is also worth paying attention to the results of research conducted at the University of Texas in the late sixties and seventies, the author of which was Frances Fuller. On the basis of her studies, she developed a characterization of the three phases of professional attitudes of teachers, through which they pass while learning to teach. The first phase is to focus on survival - any teacher who starts his/her job cares mostly only about how to survive. They are concerned about how their interpersonal relations look like, and whether their supervisors and students will like him/her. The second phase is to focus on the actual situation of teaching. It is in this phase that teachers routinely fulfil certain tasks and carry out certain actions. The attention of teachers, and their energy, is transferred on the teaching process itself. The last step is to reach professional maturity, and focus on the pupil. In this phase, teachers try to use more methods and strategies so that their students understand issues presented. Any functions concerned with teacher training should be linked with topdown educational reforms support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniak B., Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej - część i (wybrane fragmenty) W: Pedagogika pracy, nr 45/2004, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, s. 50
 2. Wojtasik B, Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne, PWN, Warszawa 1997, s. 9.
 3. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 146
 4. Białecki I, Drogosz-Zabłocka E., Przejście między edukacją a rynkiem pracy, w: Edukacja zawodowa a rynek pracy, Borkowska S (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999, s. 35
 5. Peruszka U, Trzy podstawowe modele kształcenia zawodowego, w: Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Peruszka U (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 95-96.
 6. Firlit-Fesnak G (red.), Szylko-Skoczny M (red.), Polityka społeczna. PWN, Warszawa 2007, s. 257.
 7. Lelińska K, Sołtysińska G, Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s. 6.
 8. Krajewski M., Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych, "NOVUM", Płock 2005, s. 261
 9. Śliwerski B., Jak zmienić szkołę, Impuls, Kraków 2008, s, 247
 10. Kargulowa A., Kwiatkowski S., Szydlak T., Rynek a kultura neoliberalna a edukacja, Impuls, Kraków 2005, s. 211-213
 11. Kwiatkowski S M., Woźniak J., Projektowanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, Edukacja, 2003, nr 3, s. 8
 12. Śliwerski B., Jak zmienić szkołę, Impuls, Kraków 2008, s, 245
 13. Tudrej J, Organizacja i zarządzanie oświatą, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006, s.26.
 14. Kwiatkowski S M., Smela K., Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria-metodologia-projekty, IBE, Warszawa 2001, s. 120-123
 15. Kwiatkowski S M, Standardy kwalifikacji zawodowych nauczycieli: między oczekiwaniami społecznymi a praktyką, w: Pedagogika Pracy, nr 45 z 2004r, s. 12
 16. Mieszalski S., Interakcje w klasie szkolnej, o społecznym funkcjonowaniu nauczyciela i ucznia w szkole podstawowej, UW, Warszawa 1990, s. 26-27
 17. Arends RS., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2004, s. 49
 18. Śliwerski B., Jak zmienić szkołę, Impuls, Kraków 2008, s, 248
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu