BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliszkiewicz Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie analizy wielowymiarowej w ocenie poziomu zarządzania wiedza
Using Multidimensional Analysis in Estimation of Knowledge Management Level
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2007, vol. 41, s. 201-214, rys., tab.
Słowa kluczowe
Poziom zarządzania, Zarządzanie wiedzą, Transfer wiedzy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza wielowymiarowa, Wyniki badań
Level of management, Knowledge management, Knowledge transfer, Small business, Multi-dimensional analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa śląskiego dotyczące poziomu zarządzania wiedzą. Do określenia tego poziomu posłużono się jedną z metod analizy wielowymiarowej. W rezultacie podzielono przedsiębiorstwa na trzy klasy: słabą, średnią i dobrą. (abstrakt oryginalny)

The paper presents aspects connected with knowledge management and multidimensional analysis. The research which was made in small and medium enterprises in Silesian province has been presented. The research was connected with estimation of knowledge management level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Metody analizy rozkładu wielu zmiennych, [w:] Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 38-39.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 397.
 3. Davenport T., Grover V., Special issue on knowledge management, "Journal of Management Information Systems" 2001, nr 18(1), s. 5-21;
 4. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Gladstone B., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2004, s. 63.
 6. Harris K., The Value Proposition of KM, Gartner Group Symposium/Itxpo 1998,
 7. Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, pod red. J. Kisielnickiego, Monografie i Opracowania nr 4, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003, s. 19.
 8. Krogh G., Nonaka I., Aben M., Making The Most Of Your Company's Knowledge: A Strategic Framework, "Long Range Planning" 2001, nr 4, s. 425.
 9. Mazur A., Mazur D., Jaworska K., CRM Zarządzanie kontaktami z klientami, wyd. Madar, Zabrze 2001, s. 100-101;
 10. Paliszkiewicz J. O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ALPHA pro, Ostrołęka 2005, s. 63.
 11. Probst G., Raub StRomhardt., K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s 184.
 12. Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy przyszłości funkcjonującej w warunkach ekonomii wiedzy, [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 123-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu