BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Szkoła jako ucząca się organizacja
School as a Learning Organization
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2007, vol. 41, s. 215-227
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Rynek usług edukacyjnych, Jakość usług
Learning organisations, Education services market, Quality of services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje założenia koncepcji organizacji uczącej się, w odniesieniu do placówki edukacyjnej. Przekształcenie szkoły w organizację uczącą się jest możliwe przez realizację założeń pięciu dyscyplin. Należą do nich: mistrzostwo osobiste, modele myślowe, wspólna wizja, zespołowe uczenie się oraz myślenie systemowe. Znaczenie poszczególnych dyscyplin omówiono szczegółowo w pracy. Zwrócono ponadto uwagę na problemy, jakie mogą wystąpić w realizacji założeń koncepcji uczącej się organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article describes theoretical foundations of a learning organization referring to an educational institution. It contains a description of five disciplines such as a personal mastery, thinking models, common vision creating, group learning, system thinking which are essential for creating a learning organization. Moreover, the article emphasizes the meaning of the mentioned disciplines at school as an organization. Attention is also paid to the difficulties which may be faced applying these disciplines in real conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonstingl J. J., Szkoły Jakości. Wprowadzenie do TQM w edukacji, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1995, s. 69.
 2. Caldwell B. J., Spinks J. M., Leading the Self-Managing School, Falmer Press, Londyn 1992, [za:] D. Elsner, Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń, Mentor, Chorzów 1999.
 3. Elsner D. [red.], Szkoła jako uczącą się organizacja. Szansa dla ambitnych, Mentor, Chorzów 2003, s. 35.
 4. Porębska J., Cztery poziomy ocen. Badanie efektywności szkoleń, "Gazeta Prawna" 2002, nr 47, [za:] Wallace M., School-centred Menagement Training, Paul Chapman Publishing Ltd., Londyn, s. 47, [za:] Elsner D., Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń, Mentor, Chorzów 1999, s. 184.
 5. Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R. B., Smith B. J., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizacje uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 566.
 6. Senge P., Piata dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 12.
 7. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 46.
 8. Skrzypek E., Rola wiedzy i informacji w procesie doskonalenia jakości kształcenia, [w:] Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Płock 2000, s. 30.
 9. Więsław Sz, Szkoła jako organizacja uczącą się, Vulcan, "Zarządzanie Oświatą" 2002, nr 1 (36).
 10. Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły część pierwsza, Wydawnictwo Mar Mar, Wrocław 1999, s. 24-27.
 11. Wodo D., Continuing Professional Development thorugh a Regional Network, "Management in Education", vol. 11, 1997, nr 5, [za:] D. Elsner, Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń, Mentor, Chorzów 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu