BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brylska Aneta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola public relations we współczesnym przedsiębiorstwie
The Role of Public Relations in a Contemporary Enterprise
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2007, vol. 41, s. 229-240, rys., tab.
Słowa kluczowe
Public relations, Wizerunek przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Public relations, Company image, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące na ekonomicznie rozwiniętych rynkach, rozwój technologii informatycznych oraz zmiany w świadomości konsumentów skłaniają współczesne przedsiębiorstwa do modyfikacji działań w zakresie polityki komunikowania się z rynkiem. W artykule przedstawiono przesłanki wzrastającej roli public relations - jednego z elementów strategii promocyjnej firm - w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Public relations staje się obecnie istotnym czynnikiem sukcesu rynkowego każdej organizacji, identyfikującym i wyróżniającym ją w otoczeniu. Wyodrębnione miejsce w artykule zajmuje problematyka roli public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, ze szczególnym wskazaniem na wagę działań z tego zakresu w przypadku wystąpienia w firmie sytuacji zagrażających jej dobrej reputacji. (abstrakt oryginalny)

The cohesive, internally integrated public relations play a significant role in a contemporary enterprise. They are an important element of its strategy. The importance of public relations grows mainly because of the surfeit of advertising activities, increasing competition on the local and global markets and developing of information system. One of the most important activities undertaken in the sphere of public relations is the creation of a positive image of a firm in the market environment. The firm with positive image has more chances to succeed. Confidence and reliability built by public relations exert an influence on efficiency of the fight for customer on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 15-16.
 2. Budzyński W., Public relations - zarządzanie reputacja firmy, Poltext, Warszawa 2002,
 3. Budzyński W., Wizerunek firmy - kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002, s. 31-32.
 4. Cenker E. M., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000,
 5. Drewnicka M., Sobocińska M., Waniowski P., Rola public relations w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Materiały kongresowe, Kongres 2000 - przełom wieków, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, A. Styś, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 132.
 6. Dudek M., Wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej, "Marketing i Rynek" 2001, nr 5, s. 16-17.
 7. Melewar T. C., Saunders J., Global Corporate Visual System, Using an Extended Marketing - mix, "European Journal Marketing" 2000, nr 5-6.
 8. Mitroff I., Ch. Pearson, Zarządzanie sytuacją kryzysową, Business Press, Warszawa 1998, s. 43.
 9. Ries A., Ries L., Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004, s. 112, 273.
 10. Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 18.
 11. Rzemieniak M., Public relations, [w:] Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, pod red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 123-125.
 12. Seitel F. P., The Practice of Public Relations, Prentice-Hall, New Jersey 2001, s.4.
 13. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 109-110.
 14. Stefańska M., Wizualizacja, [w:] Komunikowanie się w marketingu, pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004, s. 108.
 15. Wiktor J. W., Promocja, [w:] Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 313-314
 16. Żbikowska A., Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 85-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu