BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benková Martina (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Tytuł
Sociálne dôsledky nevyliečiteľného ochorenia na umierajúceho
The Social Consequences of an Incurable Disease for Dying People
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 321-329, tab., bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Umieralność, Choroby, Pomoc społeczna
Mortality, Illness, Social assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Contribution focuses on the definition of incurable disease and it describes the social consequences of an incurable disease that may occur in the life of the dying people. Incurable disease affects all areas of the patient, which may result in such extreme form, which required intervention by professionals. Consequences that have affect the social sphere are called the social consequences which we intersted in the contribution. Role of social worker involvement can be achieved by reducing these effects, but in practice it is still not commonplace (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BAŠTECKA, B. a kol. 2003. Klinicka psychologie v praxi. 1. vyd. Praha : Portal, 2003. 416 s. ISBN 80-7178-735-3.
  2. BAUMGARTNER, F. 2001. Zvladanie stresu. In: Vyrost, J., Slaměnik, I. (Eds.). Aplikovana socialni psychologie II. Praha : Grada Publishing. 2001. ISBN 80-2470- 042-5. s. 191-208.
  3. FIRTHOVA, P. a kol. 2007. Ztrata, změna a zarmutek v kontextu paliativni peče. 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 236 s. ISBN 978-80- 87029-21-3.
  4. KEBZA,V. 2001. Socialni psychologie zdravi. In: Vyrost, J., Slaměnik, I. (Eds.). Aplikovana socialni psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-2470- 042-5. s. 19-36.
  5. MATOUŠEK, O.- KOLAČKOVA, J.- KODYMOVA, P. 2005. Socialni prace v praxi. 1. vyd. Praha : Portal, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
  6. NEZU, M. A. a kol. 2004. Pomoc pacientům při zvladani rakoviny. 1. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2004. 311 s. ISBN 80-7364-000-7.
  7. PORUBČANOVA, P. 2004. Socialna praca s nevyliečiteľne chorymi a zomierajucimi. In Levicka, J. - Mrazova, A. Uvod do socialnej prace. 1. vyd. Trnava : Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-35-5.
  8. SMITH, S. E. What is a Terminal Illness? [online]. [Sparks (U.S.A.)] : wiseGEEK, 2003 [cit. 16.10.2009], Dostupne na internete: _http://www.wisegeek.com/what-isa- terminal-illness.htm_
  9. Terminal Illnesess. [online]. [St. Louis (Missouri)] : Ascencion Health, 9. 2. 2008 [cit. 3.12.2009], Dostupne na internete: _http://www.ascensionhealth.org/ethics/ public/ issues/terminal.asp_
  10. VYMĚTAL, J. 2003. Lekařska psychologie. 3. aktualizovane vyd. Praha : Portal, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu