BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aslan Davut Han (Vistula University, Poland), Bozyigit Duygu (Vistula University, Poland)
Tytuł
Turkey-Kazakhstan Relations : an Overview of Mutual Relations since the Collapse of the Soviet Union
Relacje Turcji z Kazachstanem : przegląd wzajemnych stosunków od upadku ZSRR
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2014, nr 4(42), s. 133-145, bibliogr. 12 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Stosunki gospodarcze, Dyplomacja, Wojsko, Kultura, Edukacja
International relations, Economic relations, Diplomacy, Army, Culture, Education
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Turcja, Kazachstan
Turkey, Kazakhstan
Abstrakt
Stosunki dwustronne Kazachstanu i Turcji zostały zapoczątkowane, po pierwsze, ze względu na więzi kulturowe, historyczne i braterskie pokrewieństwo, co spowodowało, że Turcja stała się pierwszym krajem, który uznał niepodległość Kazachstanu. Po drugie, rozwój stosunków turecko-kazachskich jest oparty na tożsamości lub podobieństwie stanowisk w szerokim zakresie kwestii; co więcej, własne interesy obu krajów w systemie stosunków międzynarodowych również odegrały istotną rolę w umacnianiu stosunków dwustronnych.(abstrakt oryginalny)

The bilateral relations between Kazakhstan and Turkey have started, firstly due to deep cultural, historical ties, brotherhood kinship which caused Turkey to be the fi rst country to recognise the independence of Kazakhstan. Secondly, the development of the Turkish-Kazakh relations is based on the identity or similarity of positions on a wide range of issues; moreover, both countries' own interests in the international relations system also played a significant role in strengthening the bilateral relations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andican A. (2009), Turkey and Central Asia from Ottoman Empire up to present time, Emre Yayınları, İstanbul.
 2. Aslan D. Han (2012), Turkey's Foreign Policy of the Justice and Development Party Governments (2002-2011), PhD Dissertation, Warsaw University, Warsaw, June.
 3. Aydın M. (2005) Relations with Caucasus and Central Asia, Türk Dış Politikası, Vol. II: 1980-2001, Der. Baskın Oran, 8. Baskı, İstanbul, İletişim.
 4. Bitsilli P.M. (1996) "East" and "West" in the history of Old World, Selected works on philology, Moscow.
 5. Hovsepyan L. (2010), Military-political aspects of cooperation between Turkey and the Central Asian countries: overall dynamics of development, "Central Asia and Caucasus", No. 2, Vol. 11.
 6. Kenzhetaev M. (2010), Kazakhstan's Military-Technical Cooperation with Foreign States: Current Status, Structure and Prospects, Moscow Defence Brief, in: Levon Hovsepyan, Military-political aspects of cooperation between Turkey and the Central Asian countries: overall dynamics of development, "Central Asia and Caucasus", No. 2, Vol. 11.
 7. McDermott R.N. (2007), Kazakhstan's Partnership with NATO: Strengths, Limits and Prognosis, China and Eurasia Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, "Forum Quarterly", Vol. 5, No. 1.
 8. Shilibekova A. (2009), Our Duty is Security: a New Era in Kazakhstan- Turkey Relations, 21. Yuzyil.
 9. Social index, Statistic Agency (2011), http://www.stat.kz
 10. Solak F. (2003), Th e Development of Foreign Trade Relations between Turkey and Central Asian Countries, "I.I.B.F. Journal", Vol. XVIII, Issue 1, Marmara University.
 11. Tatimov M., Akshalova M. (1997), Framing the Demographic Policy of Kazakhstan, Almaty.
 12. Tokayev K. (1997), Under the Flag of Independence: Essays on Foreign Policy of Kazakhstan, Almaty, Bilim.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu