BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Henryk (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Istota i formy zrzeszeń przedsiębiorstw
Essense and Forms of Unions of Companies
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 443-449
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Rozwój przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Stowarzyszenia biznesowe, Izby gospodarcze, Organizacje pracodawców, Regulacje prawne
Market economy, Enterprise development, Enterprises cooperation, Business associations, Chambers of commerce, Employers' organizations, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrzeszenia przedsiębiorstw są powszechną formą współdziałania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Forma ta opisana jest określonym zestawem funkcji i działań, które mogą być realizowane w różnych formach prawnych. Najczęściej wykorzystywana jest forma stowarzyszenia, zastosowanie znaj dują jednak także inne formy, jak np. organizacje pracodawców czy izby gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The branch association of enterprises are a common form of their cooperation in a market economy. This form is described by a definite array of functions and operations which can be realized in different legal forms. A form of association is often into an account, however, there are applications also organizations of employers or chambers of commerce. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu