BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocot Damian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Właściwy wybór partnerów outsourcingowych jako istotny warunek efektywnego wdrażania innowacji zarządczych
Correct Choice of Outsourcing Partners as a Main Condition of Efficient Management Innovations in Practice
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 457-463, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Modele zarządzania, Innowacyjność przedsiębiorstw, Outsourcing, Outsourcing funkcji personalnej
Enterprise management, Management models, Enterprise innovation, Outsourcing, Human resources outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie porusza problem właściwego wyboru partnerów outsourcingowych. W tym celu przybliżone zostało pojęcie outsourcingu. W dalszej części przedstawiona została sekwencja wyboru i metody selekcji partnera outsourcingowego. Wysunięto wniosek, iż tylko skuteczny wybór partnera outsourcingowego jest warunkiem efektywnego wdrożenia outsourcingu.(abstrakt oryginalny)

The article indicates problems of proper choice of outsourcing partners. In order to this there is presented a notion of outsourcing. In a second part the sequence of choice and a method of selection outsourcing partner was introduced. There is a conclusion that only effective choice of outsourcing partners is a condition of an effective initiating of outsourcing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonet D., Chadwick-Jones A.: Wyoutsourcowane, ale nie zapomniane. Davidson Consulting, Warszawa, s. 9.
 2. Cook M. F.: Outsourcing funkcji personalnej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 69.
 3. Elliot T.L., Torkko D.E.: Outsourcing ...makes In an Economy that no Longer Tolerates Institutional Bulk and Damands Agility and Speed. World Class Outsourcing Strategies. Telecomunications. American Edition 30, 1996, p. 47.
 4. Gay Ch.L : Outsourcing strategiczny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 88, 92, 94, 98-101.
 5. Horwitt E.: Signet SignalsOutsourcing Vendors. "Computerworld" 1990, nr 12.
 6. Juchno R., Kaszubski R.W.: Outsourcing w działalności bankowej. KiK, Warszawa 2001, s. 5.
 7. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 207.
 8. Lichocie G.: Outsourcing, www.spedpol.com.pl
 9. Maynard R.: Striking the Right Match. "Nation's Business" 1996, No. 5.
 10. Tittenbrun M.: Duży słownik angielsko-polski. Kastor Codex, Warszawa 1998, s. 526.
 11. Trocki M.: Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001, s. 13, 124, 125-126.
 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000, s. 16.
 13. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2001, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu