BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikoláš Zdeněk (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy), Kadlubcová Jana (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy)
Tytuł
Budowa platformy dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach akademickiego inkubatora innowacyjnej przedsiębiorczości w Regionie Morawsko - śląskim Republiki Czeskiej
Formation of a Platform for Setting and Effective Operation of Innovative Enterprises within the University Business Incubator in the Moravian - Silesian Region in the Czech Republic
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 465-471, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo oparte na wiedzy, Innowacyjność przedsiębiorstw, Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość regionalna
Knowledge-based economy, Knowledge-based society, Enterprise innovation, Enterprise incubators, Regional entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Obecnie istnieje wysokie zainteresowanie władz państwowych w zakresie budowania społeczeństwa innowacyjnego. W tym celu niezbędne jest zbudowanie platformy gospodarki narodowej i społeczeństwa opartego na wiedzy. Jednym z podstawowych kroków jest wydanie państwowych dokumentów dotyczących strategii podwyższania innowacyjności w gospodarce narodowej i w społeczeństwie. Dalej ważne jest usprawnienie bazy instytucjonalnej, rozwój transferu wiedzy i technologii, właściwe ukierunkowanie edukacji, rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej, wsparcie współpracy sfery akademickiej i naukowej ze sferą przemysłu, budowanie i wykorzystywanie sieci partnerskich itp. W tym celu tworzone są również programy przedsiębiorczości akademickiej, realizowanej na wstępie w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Opracowanie zajmuje się właśnie problematyką budowania platformy dla powstawania i efektywnego funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach akademickiego inkubatora innowacyjnej przedsiębiorczości w Regionie Morawsko - śląskim Republiki Czeskiej.(abstrakt oryginalny)

Nowadays the governments are highly interested in supporting of the innovative society formation. It is inevitable to establish the platform for the knowledge economy and society. One of the basic steps is publishing of national documents concerning strategy of innovations enhancement in the economy and society. It is also essential to improve the institutional basis, develop knowledge and technology transfer, schedule the education, develop the innovative entrepreneurship, support the cooperation among industrial and academical sphere, establish and utilize partner networks etc. Universities support also the innovative entrepreneurship programmes that are carried out within academic business incubators. This article concerns establishment of the platform for innovative enterprises setting and operating within the academic innovative business incubator in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://pi.cpit.vsb.cz/
  2. http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php7biuro_prasowe/aktualnosci/news328
  3. http://tech.opi.org.pl/index.php?str=1005&art=276
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu