BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Kazimierz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Gospodarstwo agroturystyczne jako społeczność wiedzy oraz innowacyjna forma turystyki wiejskiej
Agrotouristic Farm as a Knowledge Society and Innovation Form of Rural Tourism
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 473-482, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Zarządzanie wiedzą, Komunikowanie społeczne, Społeczeństwo oparte na wiedzy
Agrotourism, Rural tourism, Knowledge management, Social communication, Knowledge-based society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wykazanie, że agroturystyka stanowi niekonwencjonalny instrument tworzenia i rozwoju społeczności wiedzy. Przedstawiono specyfikę oferty agroturystycznej z punktu widzenia turysty, jak również gospodarstwa agroturystycznego. Zasygnalizowano także odpowiednie podejście i umiejętności rolnika i jego rodziny w procesie tworzenia wartości dla turysty i jego rodziny. Zidentyfikowano także bariery budowania społeczności wiedzy w gospodarstwie agroturystycznym. W zakończeniu sformułowano wnioski dotyczące uwarunkowań omawianego procesu. (abstrakt oryginalny)

The puipose of this paper is to show that agrotourism is an unconventional toll of creating and developing the knowledge society. In the paper has been presented an agrotouristic offer from the tourist point of view as well as agrotouristic farm. There has been also shown the appropriate approach and skills of a farmer and his family in the value creating process for the tourist and his family. In addition the barriers of building the knowledge society have been identified. In the ending the conclusions on determinants of discussed process have been formed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Perechuda K,: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. AE, Wrocław 2005.
  2. Wiatrak A.P.: Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zeszyty Naukowe. AR, Kraków 2003, nr 402, s. 10-11.
  3. Turystyka w gminie i powiecie. Red. A. Gordon. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 172.
  4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. PWN, Warszawa 2005.
  5. Zysnarska E.: Komunikacja społeczna w nowej gospodarce. W: Nowa ekonomia a społeczeństwo. Tom II. Red. S. Partycki. KUL, Lublin 2006, s. 367.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu