BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Adam (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Nadzór korporacyjny i współpraca biznesu z sektorem publicznym w realizacji społecznej roli przedsiębiorstwa
Corporate Governance and Business Partnership with Public Sector as a Way of Realization the Social Role of Enterprise
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 483-492, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Partnerstwo biznesowe, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Społeczne funkcje przedsiębiorstwa, Społeczne problemy zarządzania
Corporate governance, Business partnership, Public-Private Partnerships (PPP), Social functions of the company, Social problems of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera analizę możliwości rozszerzenia współpracy biznesu z sektorem publicznym w celu realizacji społecznych oczekiwań wobec korporacji. W części pierwszej omówiono warunki i zakres tej współpracy w krajach Zachodniej Europy i USA. Natomiast w części drugiej przeanalizowano przyczyny trudności we współpracy biznesu z sektorem publicznym w krajach prowadzących procesy transformacji do gospodarki rynkowej.(abstrakt oryginalny)

This study contains the analise the possibilities of development in the business partnership with the public sector in the aim of the realisation of public expectations in the face of coiporations. In the first part there is the discussion on the conditions and ranges of this partnership in the Western Europe Countries and United States. However in the second part of the article there is the analise of the causes of the difficulties in the cooperation of business and public sector in the countries leading the processes of market transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Demb A., Neubauer F.F.: Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 228, 230.
  2. Godłów-Legiędź J.: Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista" 2005, nr 2.
  3. North D.C.: Economic Performance Throught Time. "The American Economic Review" 1994, No. 3.
  4. Peszko A.: Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2006.
  5. Porter M.E.: Competitive Advantage. Free Press, New York 1985, p. 33-61.
  6. Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s, 166.
  7. The Strategy Process. Red. J.B. Quinn, H. Mintzberg, R.M. James. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York, 1988, p. 70-79.
  8. Wawrzyniak B.: Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. W: Grupy kapitałowe jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. Red. M. Romaszewska, M. Trocki, B. Wawrzyniak. Difin, Warszawa 1998, s. 52.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu