BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobińska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie współpracą outsourcingową jako podstawa sukcesu outsourcingu
The Outsourcing Relationship Management as the Key to the Success of the Outsourcing Contract
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 493-499, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Globalizacja usług, Outsourcing informatyczny, Offshoring
Outsourcing, Globalization of services, Information technology outsourcing (ITO), Offshoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy problematyki zarządzania relacją outsourcingową, a w szczególności zarządzania relacjami z dostawcami usług informatycznych. Starano się określić najważniejsze czynniki warunkujące sukces przedsięwzięć outsourcingowych. Wskazano ponadto działania, jakie powinna podjąć organizacja, której zależy na minimalizowaniu ryzyka współpracy z zewnętrznymi dostawcami zarówno na etapie przygotowywania, jaki i w czasie realizacji kontraktu.(abstrakt oryginalny)

The article refers the issue of outsourcing relationship management. The author tries to describe main factors which determine the success of outsourcing. In the article there are also pointed activities that should be taken up by the organizations that want to minimize the risk of the relationship with the outsourcing vendors during preparing and implementing an outsourcing contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klincewicz K.: Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. INPiD UAM, Poznań 2007.
  2. Nowocień J.: Outsourcing w działalności Capgemini na przykładzie centrum BPO i ITO w Polsce. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. INPiD UAM, Poznań 2007.
  3. Puślecki Z.: Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. INPiD UAM, Poznań 2007.
  4. Rybiński K.: Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. INPiD UAM, Poznań 2007.
  5. Sobińska M.: Szanse i ryzyko offshoringu informatycznego. W: Ryzyko przedsięwzięć informatycznych. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006, s. 193.
  6. Sobińska M.: Zarządzanie outsourcingiem informatycznym. AE, Wrocław 2008, s. 120.
  7. Szymaniak A.: Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. INPiD UAM, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu