BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Schyłek starych i ekspansja nowych mediów jako element ewolucji społeczeństwa informacyjnego
Decline of Old and New Media Expansion within the Evolution of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 457-464, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Media
Information society, Media
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemem wpisującym się w rozwój społeczeństwa informacyjnego jest korzystanie z dostępu do informacji, do wiedzy oraz tempo cyfrowej medialnej "rewolucji", która ten dostęp ułatwia. Z perspektywy przedsiębiorstw medialnych, zwłaszcza ich strategii rozwoju, znaczenie kluczowe ma masowa migracja odbiorców z tzw. starych mediów ku nowym. Uwiąd tradycyjnych masowych mediów, takich jak telewizja, prasa i radio w tradycyjnej postaci, okazuje się jednak zjawiskiem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym i bardziej złożonym, niż wynikałoby to z pobieżnej obserwacji dynamicznych technologicznych zmian. Celem artykułu jest w tym kontekście zaprezentowanie kluczowych koncepcji towarzyszących medialnej ewolucji ku cyfrowemu środowisku nowo kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. U podstaw powstania koncepcji społeczeństwa informacyjnego leżą naukowe odkrycia i ich wykorzystanie w gospodarce i administracji1. Począwszy od wynalezienia telegrafu, telefonu, fotografii po powszechne zastosowanie komputera i datowany na ten moment początek ery interaktywnej, wszystkie owe wynalazki wywierały wpływ na życie społeczne (tworząc jakgdyby nowy paradygmat technologiczny) (fragment tekstu)

One of the many problems of information society development is the way of benefitting from access to information, knowledge, and the rate of digital medial 'revolution' which simplifies the access mentioned. From the perspective of medial enterprises, especially their strategy of expansion, mass migration of customers from the so-called 'old media' to the 'new media' is crucial. The marasmus of traditional mass media, such as television, press and radio in the traditional form, turns out to be an evolutionary phenomenon rather than revolutionary and more complex phenomen than cursory observations of dynamical, technological changes would suggest.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Conway M.: Cybernewsers, Deserters and Includers. An analysis if Internet News Users and the Effect on Traditional News Media Use, Journalism and Mass Communication Annual Conference 2001.
 2. Fidler R.: Mediamorphosis: understanding new media, Pine Forge Press 1997.
 3. Dimmick J.W.: Ecology, economics and gratification utilities, w: A. Alexamder, J. Owers, R. Carveth (red.): Media economics: Theory and practice, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1993.
 4. Dimmick J.: Media Competition and Coexistence The Theory of Niche, Lawrence Erlbaum, London 2003.
 5. Dimmick J.: The theory of the Niche and Spending on mass Media: The case of "Video Revolution", "Journal of Media Economics" 1997, vol. 10, no. 3.
 6. Dimmick J., Rothenbuhler E.: Competitive displacement in the communication industries: New media in old environments, w: R. Rice (red.): The new media, Sage, Beverly Hills 1984.
 7. Ferguson D.A., Perse E.M.: The World Wide Web as a Functional Alternative to Television, "Journal of Broadcasting and Electronic Media" 2000, vol. 44, no. 2.
 8. Fidler R.: Newspapres in 2020: Paper vs. Digital Delivery and Display Media, "Future of Print Media Journal" 2000.
 9. Finn S.: Origins of media exposure: Linking personality traits to TV, radio, print, and film use, "Communication Research" 1997, vol. 24.
 10. Garnham N.: Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information, Sage, London 1990.
 11. Kaiser U.: Is a Newspaper's Companion Website a Competing Outlet Channel for the Print Version?, ZEW, Centre for European Economic Research.
 12. Kayany J.M., Yelsma P.: Displacement Effect of Online Media in the Sociotechnical Context of Households, "Journal of Broadcasting and Electronic Media" 2000, vol. 44, no. 2.
 13. Lin J.A.: Exploring the Role of VCR Use in the Emerging Home Entertainment Culture, "Journalism Quarterly" 1993, vol. 70, no. 4.
 14. Lin J.A., Online-Service Adoption Likelihood, "Journal of Advertising Research" 1999, vol. 39, no. 2.
 15. McCombs M.: Mass Media in the Marketplace, "Journalism Monographs" 1972.
 16. Meyer P., TheVanishing Newspaper Saving Journalism In the Information Age, "University of Missouri Press" 2004.
 17. Perse E.M., Courtright J.A.: Normative Images of Communication Media: Mass and Interpersonal Channels in the New Media Environment, "Human Communication Research" 1993, vol. 19, no. 4.
 18. Rogers R.P., Woodbury J.R.: Market structure, program diversity, and radio audience size, "Contemporary Economic Policy" 1996, vol. 14.
 19. Secomski K.: Mikroelekronika i społeczeństwo - na dobre czy na źle?, Raport dla Klubu Rzymskiego (przedmowa), PIW, Warszawa 1987.
 20. Webster M.: The Information Society revisited, w: L. A. Lievrouw, S. Livingstone, Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs, Sage Publications 2002, s. 23.
 21. Zacher L.: Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości, w: L. Haber, M. Niezgoda (red.): Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu