BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbkowski Andrzej (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Sekurytyzacja - współczesne narzędzie inżynierii finansowej
Securitisation - a Contemporary Tool of Financial Engineering
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2014, nr 4(42), s. 156-186, bibliogr. 16 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Inżynieria finansowa, Instrumenty finansowe, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania
Asset securitisation, Financial engineering, Financial instruments, Asset-Backed Securities (ABS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu instrumentowi inżynierii finansowej określanemu pojęciem - sekurytyzacja. Nie ma ono odpowiednika w języku polskim - co oczywiście nie oznacza, że instrument ten nie jest stosowany w Polsce. Instrument ten jednak ma pejoratywne konotacje w dobie kryzysu. Część naukowców i praktyków uważa wręcz, że sekurytyzacja jest współwinowajcą (oczywiście w części) obecnego kryzysu. Choć tak naprawdę głównym winowajcą jest w przypadku tego instrumentu nadmierna chciwość banków. Podejmując próbę przybliżenia czytelnikowi istoty i głównych cech tego interesującego instrumentu finansowego zaprezentuję nie tylko aspekt historyczny powstania i zastosowań sekurytyzacji ale i co chyba bardziej interesujące, główne kierunki pozytywnych zastosowań sekurytyzacji. W tym kontekście zaprezentuję również sprzężenia zwrotne sekurytyzacji i jej zastosowań z obecnym kryzysem.(abstrakt oryginalny)

The publication is devoted to a less known instrument of financial engineering coined as securitisation. This does not have its Polish equivalent what, of course, does not mean that this instrument is not applied in Poland. However, the instrument has pejorative connotations in the era of crisis. Some academics and practitioners even think that securitisation is an accomplice (of course, partly) of the present crisis, though, to be frank, the main culprit is in the case of this instrument excessive greed of banks. Undertaking an attempt to bling closer to the reader the essence and main features of this interesting financial instrument, I shall present not only the historical aspect of emergence and applications of securitisation but also, what is perhaps more interesting, the main directions of positive applications of securitisation. In this context, I shall also present feedbacks of securitisation and its applications with the present crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyrbut P. (2006), Sekurytyzacja bankowych kredytów hipotecznych, referat, 82 seminarium BRE-CASE, Warszawa.
 2. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Gudkova S. (2002), Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 4. Kołsut A. (2000), Sekurytyzacja podbija rynek, "Prawo i Gospodarka", nr 68.
 5. Kosiński A. (1997), Sekurytyzacja aktywów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 6. Nowakowski J., Santarek A. (2000), Sekurytyzacja na świecie i w Polsce, "Studia i prace SGH", nr 17.
 7. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemi bankowym (2007), Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 8. Raczkowska I.A. (2001), Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Biblioteka Miesięcznika "Glosa", Warszawa.
 9. Reksa Ł. (2004), Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt".
 10. Wysokiński A. (2006), Prawne determinanty rozwoju sekurytyzacjji w Polsce, referat 82 seminarium BRE-CASE, Warszawa.
 11. Wiśniewski R. (2013), Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, VIII Kongres Ryzyka Bankowego, Urząd Komisji Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 12. Zombirt J. (2002), Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. http:///www.eGospodarka.pl
 14. http:///www.inwestycjealternatywne.pl
 15. http:///www..rejestrzoz.gov.pl
 16. http:///www.rynekzdrowia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu