BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiak Krzysztof (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw
The Penalty of Imprisonment and its Role in Resocialization of Criminals
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 275-288, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Więziennictwo, Przestępczość
Prison system, Crime
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kara ograniczenia wolności jest karą znaną polskiemu systemowi prawnemu od kilkudziesięciu lat. Jest to kara o tyle ciekawa, że jako jedyna wprost określiła metodę oddziaływania wychowawczego na skazanego. Tą metodą, zgodnie z decyzją ustawodawcy, jest wykonywanie przez skazanego pracy. Nie jest to jednak każda praca, lecz ta, która ma walor społeczny, czyli jest wykonywana na rzecz społeczeństwa, w celu realizacji zadań, przez to społeczeństwo wskazanych, jako istotne. Dzięki jej wykonywaniu skazany ma możliwość dostrzeżenia istotnych wartości pracy i nie chodzi tutaj jedynie o zaspakajanie, za jej pomocą, potrzeb materialnych, ale przede wszystkim o to, aby dostrzegł on korzyści, jakie praca przynosi innym osobom, dzięki czemu skazany może zrewidować swoje poglądy co do właściwego stosunku do życia1. Pewne znaczenie dla zmiany sposobu życia skazanego może mieć także przykład dawany przez innych pracowników, z którymi jest on zobowiązany wykonywać pracę. Nadto praca ta uczy skazanego odpowiedzialności i sumienności, co wynika przede wszystkim z faktu, iż taki obowiązek nakłada na niego Kodeks karny wykonawczy. Warto również dodać, iż wykonując tę pracę skazany może nauczyć się nowych umiejętności, co z jego perspektywy także może mieć istotne znaczenie. Wreszcie praca ta jest formą zadośćuczynienia społeczeństwu przez skazanego za naruszenie przez niego norm prawnych.(fragment tekstu)

The article is concerned with the penalty of imprisonment in the process of resocialization of criminals. It describes the type of the penalty and its goals, namely resocialization and education. The presented statistical data shows the number of determinate prison sentences and type of penalties. In conclusion the author formulates the opinion that the percentage of imprisonment sentences should be assessed positively.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bafia J., System kar zasadniczych w świetle K.K. z 1969 r., "Przegląd Penitencjarny" 1969, nr 2.
 2. Cieślak M., O węzłowych problemach związanych z sensem kary, "Nowe Prawo" 1969, nr 2.
 3. Giętkowski R., Kara ograniczenia wolności w polskim systemie karnym, Warszawa 2007.
 4. Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002.
 5. Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy, Gdańsk 2006.
 6. Jedynak T., Stasiak K., Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008
 7. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Postulski K., Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem, "Probacja" 2010, nr 1.
 9. Stasiak K., Wykonywanie kary ograniczenia wolności, s. 351-365, [w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 10. Stasiak K., Wnioski składane przez kuratora dla dorosłych, [w]: T. Jedynak, K. Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, s. 474-519.
 11. Szewczyk M., Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze, Studium prawnoporównawcze, Kraków 1996.
 12. Śliwowski J., Kara ograniczenia wolności - studium penalistyczne, Warszawa 1973.
 13. Zagórski J., Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce w świetle analizy przepisów i wyników badań, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu