BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celuch Krzysztof (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Kondas Magdalena (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Rekreacja jako narzędzie pozyskiwania biznesu dla przedsiębiorców z powiatu toruńskiego - analiza działalności i możliwości rozwoju
Recreation as a Tool for Business Winning for Entrepreneurs from the Torun District - an Analysis of Activity and Development Possibilities
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2014, nr 4(42), s. 187-202, tab., bibliogr. 11 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Społeczności lokalne, Współpraca, Partnerstwo biznesowe, Klastry
Tourism, Recreation, Local community, Cooperation, Business partnership, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Lokalna OrganizacjaTurystyczna Toruń (LOT)
Local Tourist Organisation Torun (LTO)
Kraj/Region
Powiat toruński
Torun county
Abstrakt
Kluczowym motywem przeprowadzonej analizy jest rozwój podmiotów zrzeszonych w ramach jednego stowarzyszenia i zwiększenie efektywności działań związanych z pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Podmioty, o których mowa, działają w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Toruń (LOT). LOT Toruń powstała dnia 22 października 2003 roku jako platforma współpracy lokalnej społeczności i branży turystycznej Miasta Torunia, powiatu toruńskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego dla turysty. Celem analizy było ukazanie możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw przez rekreację na terenie powiatu toruńskiego.(abstrakt oryginalny)

The key motive of the carried out analysis is the development of entities gathered within one association and the increase of effectiveness of measures related to acquisition of business partners. The entities in question operate within the framework of the Local Tourist Organisation Torun (LTO). The LTO Torun was established on 22 October 2003 as a platform of cooperation of the local community and the tourist industry of the City of Torun, the Torun District and other units of local self-government in the region for the purpose of creation of a positive image of Torun as an attractive place for the tourist. An aim of the analysis was to indicate the opportunities for development of local enterprises through recreation in the area of Torun District. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celuch K. (2014), Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 2. Eurobarometer (2013), Sport and Physical Activity, TNS Opinion & Social, Belgium.
 3. IMEX Frankfurt Fact Sheet (2014), The Regent Exhibitions, Frankfurt.
 4. Kusa R. (2008), Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, (w:) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania, Olszyna.
 5. Monitoring Ruchu Turystycznego (2013), Toruń.
 6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (2007), Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja.
 7. Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (2007), Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r., Toruń.
 8. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 (2012), Rada Miasta Torunia.
 9. Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2012-2020 (2011), Regionalne Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., Solec Kujawski.
 10. Strategia rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2020 roku, (2010), Urząd Miasta Torunia.
 11. Tworzydło D. (2007), Pomiar efektywności działań public Relations, (w:) Olędzki J., Tworzydło D. (red), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu