BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Henryk
Tytuł
Kilka uwag o relacji: nauczyciel akademicki - student
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 65-73, bibliogr. 2 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Nauczanie, Wiedza, Nauczyciele
Teaching, Knowledge, Teachers
Abstrakt
Truizmem jest twierdzenie, które jednak należy na wstępie przypomnieć, że proces przekazywania wiedzy, że realizacja w praktyce celów, treści i zasad kształcenia i wychowania we wszystkich typach i poziomach szkół nie realizuje się automatycznie, samo przez się. To nauczyciel, także nauczyciel akademicki, jest organizatorem i kierownikiem tych procesów. Dlatego wszelkie koncepcje pedagogiczne przywiązywały i przywiązują wiele uwagi osobie nauczyciela. Wiedza o nauczycielu rozwinęła się w odrębną dziedzinę wiedzy - pedeutologię. Zarówno w pedagogice światowej, a także w Polsce, pedeutologia może poszczycić się bogatym dorobkiem. Pedeutologia, która początkowo zajmowała się głownie zagadnieniem osobowości nauczyciela, rozszerzyła swe zainteresowania na problematykę kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, badanie procesów adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, relacji interpersonalnych występujących w układach nauczyciel - uczeń, nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzice, czy jeszcze szerzej: nauczyciel - społeczeństwo. Niestety badania te nie obejmują problematyki funkcjonowania nauczycieli akademickich w praktyce dydaktyczno-wychowawczej szkoły wyższej. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chałasiński, J. 1964. Szkoła - społeczeństwo - kultura, w: Pedagogika na usługach szkoły, Warszawa
  2. Reszke, J. 1970. Rola systemu szkolnego w procesach pionowej ruchliwości społecznej, w: Z badań nad organizacją szkolnictwa. "Materiały i Studia Nr 3". Wrocław-Warszawa-Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu