BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Петровна Колпакова Наталья
Tytuł
Развитие ассертивности личности у студентов-дизайнеров в процессе подготовки в вузе
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 75-90, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Społeczeństwo, Wartości i normy etyczne
Human philosophy, Society, Value and ethical norms
Abstrakt
Niedostrzegalny wpływ norm społecznych na działania ludzkie i możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Ograniczające wpływy otoczenia.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowakowski, Z. 2001. Niepubliczna wyższa szkoła zawodowa w systemie wolnorynkowym, Zeszyty Naukowe WSZiA, Warszawa
 2. Schultz, D. 1977. Grofth psychology: model of the healthy personality.- N.Y.
 3. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2
 4. Бишоп, С. 2001. Тренинг ассертивности, СПб.: Питер
 5. Братченко, С.Л., Миронова, М.Р. 1997. Личностный рост и его критерии. Психологические проблемы самореализации личности, Под ред. А.А.Крылова, Л.А.Коростылевой.-СПб
 6. Каппони, В., Новак, Т. 1995. Как делать все по-своему, или Ассертивность - в жизнь. СПб.: Питер
 7. Патер, Д. 2008. Філософські есе, Суми
 8. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характера, Самара,1997
 9. Роджерс, К. 1994. Взгляд на психотерапию, становлениечеловека.-М
 10. Сломский, В. 2003. Філософія в житті, Lviv
 11. Философский энциклопедический словарь, Ред. кол.: Аверинцев и др. -2-е изд. -М. :Советская энциклопедия,1989
 12. Франкл, В. 1990. Человек в поисках смысла, М.: Прогресс
 13. Хрестоматия по психологии личности, Ред.-сост. Д.Я. Райгородский.-М.,1996
 14. Шульц, Д.П., Шульц, С.Э. 1998. История современной психологии, СПб
 15. Ялом, И. 2000. Экзистенциальная психотерапия, Пер. с англ Т.С. Драбкиной. - М.: "Класс"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu