BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
The Current State and the Perspectives of the Development of the Information Society in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 482-490, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek tworzenia się społeczeństwa informacyjnego oraz analiza aktualnego stanu wykorzystania technologii informacyjnych w polskim społeczeństwie. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły autorowi identyfikację najistotniejszych problemów wynikających z wykorzystania nowoczesnych technologii oraz wskazanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w warunkach budowy gospodarki wiedzy i dążenia do pełnego wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego(fragment tekstu)

The structure of the civilization of the knowledge and the information society in highly developed countries became the necessity at present due to growing ecological barriers of the social-economic development, disadvantageous demographic changes and dynamically progressing process of the globalization. The author indicates the problems associated with the structure of the information society in Poland. There are the problems deserving the particular attention: the insufficient development of the IT infrastructure including the broadband Internet and low awareness within the scope of the safety of the networking. These issues, together with the growth of an interest in the network services, can bring more and more serious consequences in the form of loss of private data or financial losses.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Digital Ecosystem Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment: Scenarios to 2015, World Economic Forum, Geneva 2007.
 2. Dutta S., Mia I.: The Global Information Technology Report 2008-2009, Mobility in a networked World, World Economic Forum, Geneva 2009.
 3. Dutta S., Mia I.: The Global Information Technology Report 2009-2010, ICT for sustainability, World Economic Forum, Geneva 2010.
 4. Global Risks 2011, sixth edition, An initiative of the Risk Response Network, World Economic Forum, Geneva 2011.
 5. ICT usage in enterprises 2010, Eurostat, Data in focus, 49/2010.
 6. Internet usage in 2010 - Households and Individuals, Eurostat, Data in focus, 50/2010.
 7. Łuszczyk M.: Uwarunkowania rozwoju edukacji w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy, "Edukacja, Studia, Badania, Innowacje" 2010, nr 2(110).
 8. Polska w Unii Europejskiej 2010, GUS, Warszawa 2010.
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2004-2008, GUS, Warszawa 2010.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006- 2010, GUS, Warszawa 2010.
 11. The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010.
 12. Toffler A.: Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu