BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska-Nawrot Karina
Tytuł
Kilka refleksji na temat kuratora sądowego
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 1, s. 167-170, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Polityka społeczna, Kryminalistyka
Judicature, Social policy, Criminology
Abstrakt
W ostatnim czasie zauważa się tendencję odchodzenia od resocjalizacji w warunkach izolacyjnych na rzecz działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Praktyka pokazuje, że izolacja nieletniego od środowiska naturalnego (rodzina) przynosi często odwrotne efekty, bowiem w środowisku zamkniętym jest większy wpływ podkultury przestępczej. Potwierdzeniem tego jest coraz większy nadzór kuratora sądowego który powinien: posiadać obywatelstwo Polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć w kraju stałe miejsce zamieszkania, nie być karany, mieć ukończone 26 lat życia, zasługiwać na zaufanie, posiadać wyższe wykształcenie. Jak podają źródła pierwszym kuratorem był Jan Augustus (Amerykanin z pochodzenia), który w 1841r. założył kaucję i poręczył sędziemu zmianę zachowania się przestępcy. 22.06.1909r w Królestwie Polskim wprowadzono nową ustawę "o uwolnieniu warunkowym przed odbyciem terminu kary", która stanowiła zalążek kurateli sądowej w Polsce. W tym samym czasie zatwierdzono działalność Towarzystwa Opieki nad Zwolnionymi z Więzień tzw. patronat, którego celem była pomoc w znalezieniu pracy dla osób zwolnionych z zakładów karnych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gromek, K. 2004. Kuratorzy sądowi, Warszawa
  2. Kamiński, J, Milewski, J. 1979. Resocjalizacja skazanych przewodnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979
  3. Kopeć-Chrościcka, M. 1984. Kurator sądowy zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne, Warszawa
  4. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszaw
  5. Pytka, L. 2001. Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa
  6. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2
  7. Słomski, W. 2007., Kilka uwag o pojęciu Tolerancja, in: Parerga 2
  8. Szczęsny, W. 2003. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu