BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimková Emília (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Reliability of the European Aims till 2020: a comparative cluster analysis
Osiągalność celów europejskich do 2020 r. - porównawcza analiza skupień
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 403-414, bibliogr. 11 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Rozwój zrównoważony, Analiza skupień, Metoda Warda, Analiza porównawcza
Europe 2020 Strategy, Sustainable development, Cluster analysis, Ward method, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komisja Europejska wprowadziła długookresową strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego społecznemu włączeniu. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania: które kraje europejskie prawdopodobnie będą w stanie osiągnąć do roku 2020 cele założone przez Komisję Europejską oraz która spośród najpowszechniej stosowanych metod analizy skupień najlepiej posłuży do zbadania tej kwestii. Sięgnięto po trzy metody grupowania hierarchicznego: pojedynczego wiązania (najbliższego sąsiedztwa), pełnego wiązania (najdalszego sąsiedztwa) oraz metodę minimalnej wariancji Warda. Okazało się, że z punktu widzenia interpretacji statystycznej i ekonomicznej najlepsze rezultaty daje metoda Warda. Za jej pomocą ustalono, że realne szanse osiągnięcia głównych kryteriów strategii Europa 2020 ma tylko 8 na 28 państw europejskich poddanych analizie.(abstrakt oryginalny)

The European Commission introduced a Strategy for Europe till 2020, which is focused on smart, sustainable and inclusive growth. In our contribution we would like to answer two research questions: which countries will probably be able to meet the aims proposed by the European Commission by 2020, and which is the best cluster analysis method to be applied in this research from a selection of the most used clustering methods. Single linkage (nearest neighbor), complete linkage (furthest neighbor), and Ward's minimum variance method of cluster analysis had been applied to the issue at hand. Ward's minimum variance method had gotten the best results from the point of view of statistical and economic interpretation. From the 28 European countries, only 8 have a real chance to meet the main criteria of the European Strategy for 2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogliacino F., Is smart growth employment friendly?, Joint Research Centre, 2011, http://ftp.jrc.es/ EURdoc/JRC63123_TN.pdf [5.04.2013].
 2. Bogliacino F., Pianta M., Innovation and Employment. A Reinvestigation using Revised Pavitt Classes, "Research Polidy" 2010, vol. 39, no. 6.
 3. European Commission, EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20 %20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf [10.04.2013].
 4. European Council, Conclusions of the Heads of State or Governments of the Euro Area of 11 March 2011, Brussels 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ 119809.pdf [10.04.2013].
 5. European Council, European Council - 24/25 March 2011 - Conclusions, General Secretariat of the Council, European Council, Brussels 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/ec/120296.pdf [5.04.2013].
 6. European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, Brussels 2012, http://europeancouncil.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf [10.04.2013].
 7. Government of China, Outline of China's National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development (2010-2020), State Council of the Peoples' Republic of China, Beijing 2010, https://www.aei.gov.au/news/newsarchive/2010/documents/china_education_reform_pdf [10.04.2013].
 8. Roth F., Thum A. E., The Key Role of Education in the Europe 2020 Strategy, CEPS Working Document no. 338, October 2010.
 9. Tan P.-N., Steinbach M., Kumar V., Introduction to Data Mining, Pearson Education, London 2005.
 10. Ward J. H. Jr., Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, "Journal of the American Statistical Association" 1963, no. 58.
 11. Zimková E. Quo Vadis, Euro? 7th Chorzowska Conference of Banking and Finance, submitted for publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu