BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagórski Janusz (Polskie Towarzystwo Penitencjarne)
Tytuł
Sposób sprawowania dozoru wobec skazanych - w świetle badań
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 299-305
Słowa kluczowe
Więziennictwo, Prawo karne, Badania naukowe
Prison system, Criminal Law, Scientific research
Abstrakt
Podstawowym miernikiem efektywności środków probacyjnych jest czas, na jaki próba została orzeczona i społecznie pożądane zachowanie się skazanego w tym okresie. Z tego punktu widzenia można uznać, że we wszystkich analizowanych sprawach, w których skazani mieli próbę udaną i skazanie uległo z mocy prawa zatarciu, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy warunkowe przedterminowe zwolnienie było efektywne, a więc zastosowane właściwie i celowo. Nie ulega wątpliwości, że w każdej z tych spraw sprawowany przez kuratora sądowego dozór znacznie wzmacniał efektywność instytucji probacyjnej.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wykonywanie w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych, praca pod red. dr. J. Zagórskiego, Wyd. Biura RPO, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu