BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Leszek
Tytuł
Ważny interes publiczny a ograniczenie poprzez koncesję zasady wolności gospodarczej w zakresie górnictwa i kopalnictwa - zarys zagadnienia
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 75-80, bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Wolność gospodarcza, Ochrona środowiska, Górnictwo, Eksploatacja kopalin
Economic freedom, Environmental protection, Mining sector, Ores exploitation
Abstrakt
Ograniczenie zasady wolności gospodarczej dotyczy między innymi poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Jako, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej sama nie reguluje materii prawnej w tym zakresie (zakresu i warunków wykonywania działalności gospodarczej) to zawiera w art. 46 ust. 2 delegację i stanowi w tym względzie lex generalis.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pienięŜna w prawie ochrony środowiska /w:/ Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Wyd. UMCS Lublin 2001.
 2. K. Popik-Chorąży, Aus den Rechtsfragen des Instituts des Namens, Annales UMCS, Sectio G, vol. XLVII, Lubin 2001.
 3. K. Popik-Chorąży, Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź październik 2000 roku, Wiadomości Uniwersyteckie 2001, nr 1
 4. K. Popik-Chorąży, Jubileusz Profesora Jana Szreniawskiego, Wiadomości Uniwersyteckie 2001. nr 5.
 5. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pienięŜna w nowej ustawie prawo ochrony środowiska /w:/ Ochrona środowiska, red. R. Paczuski, Wydawnictwo Lexis Nexis 2002.
 6. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pieniężna w nowej ustawie prawo ochrony środowiska, Ochrona środowiska. Przegląd 2002. nr 1.
 7. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji, Wiadomości Uniwersyteckie 2002, nr 7.
 8. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa - Dębe, 23-25 września 2002 roku, Studia luridica Lublinensia 2003, nr 1.
 9. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność porządkowa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym /w:/ System egzekucji administracyjnej, pod red. J Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwanowicz, Wyd. CH Beck, Warszawa 2004.
 10. K. Popik-Chorąży, Prawo do dobrej administracji. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa - Dębe, 23-25 września 2002 roku, Studia luridica Lublinensia 2003, nr l.
 11. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność porządkowa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym /w:/ System egzekucji administracyjnej, pod red. J. Niczyporuka, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Wyd. CH Beck, Warszawa 2004.
 12. K. Popik-Chorąży, Wybrane problemy europeizacji materialnego prawa administracyjnego na przykładzie prawa wodnego (rozdział XXII, części III: Prawo administracyjne materialne) /w:/ Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczaka, Wyd. Kolonia Limited 2005.
 13. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSEI nr 2, Lublin 2006.
 14. K. Popik-Chorąży, Komentarz do Traktatu Wspólnot Europejskich. Cześć dotycząca Prawa ochrony środowiska (art. 6, TWE). red. A. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, tom I.
 15. K. Popik-Chorąży, Komentarz do Traktatu Wspólnot Europejskich. Część dotycząca Prawa ochrony środowiska (art. 6 TWE). Red. A. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, tom I.
 16. K. Popik-Chorąży, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, opr. zbior, red. J. Stelmasiaka, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 17. K. Popik-Chorąży, Administracyjna kara pienięŜna w ustawie Prawo ochrony środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska, opr. zbior, red. J. Stelmasiaka, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 18. K. Popik-Chorąży, Kara pieniężna w prawie ochrony środowiska, Lublin 2009.
 19. K. Popik-Chorąży, Regulacje administracyjno-finansowe w prawie wodnym, Lublin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu