BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 2009
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 2009
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2009, nr 64, 31 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bieżąca badanie koniunktury w budownictwie zostało wykonane w lipcu 2009 r. Wyniki badania są przyporządkowane do III kwartału 2009 r., jednak ze względu na przyspieszony termin jego wykonania, w porównaniach z analogicznym okresem minionego roku należy odnosić się nie do III, lecz do II kwartału 2008 r. W III kwartale 2009 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość -4.1, mniejszą o 5 punktów niż dwa miesiące wcześniej i mniejszą o 35 punktów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecna wartość ogólnego wskaźnika koniunktury jest zbliżona do 2003 roku, gdy koniunktura w budownictwie poprawiała się po poprzednim spowolnieniu wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)

Current business survey in construction industry was done in July of 2009. The results of the survey will be assigned to the 3rd Quarter of 2009, however because of earlier time of its execution, in comparisons with the analogous period of the last year not the 3rd, but the 2nd Quarter of 2008 should be employed. In the 3rd Quarter of 2008 the general business indicator took a value of-4.1, lower by 5 points than two months ago and lower by 35 points than in analogous period a year ago. Present value of the indicator is similar to 2003, when the improvement of the business conditions in construction industry took place after previous slowdown of the economy. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu